YouTube

זכויות יוצרים
YouTube

מי נושא באחריות על הפרת זכויות יוצרים ב-YouTube?

השבוע פורסם כי YouTube , מפעילת אתר שיתוף הווידאו, שנרכשה לאחרונה על ידי גוגל, מנהלת משא ומתן מתקדם עם חברת שירותי הסלולר השנייה בגודלה בארה“ב, Verizon. מטרת המשא ומתן לאפשר הזרמת קטעי וידאו מ-YouTube למכשירים סלולריים. כיום רוכשים המפעילים הסלולריים את זכות השימוש בתכני וידאו מרשתות הטלוויזיה ואולפני הסרטים תמורת