תלמידים

פרטיות תלמידים בלמידה מקוונת מרחוק
הגנת הפרטיות

פרטיות תלמידים בלמידה מקוונת מרחוק

למידה מקוונת מרחוק חושפת תלמידים לסיכוני פרטיות משמעותיים לרבות חשיפת מידע אישי ודליפות מידע הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת הנחיות להגנה מוגברת על פרטיות התלמידים

פרטיות תלמידים בלמידה מרחוק
הגנת הפרטיות

עודכנו הנחיות פרטיות תלמידים

יישומים דיגיטליים ללמידה מרחוק מקוונת חשופים לפריצות ודליפות מידע שעלולות לחשוף מידע רגיש של תלמידים לגורמים שיעשו בו שימוש לרעה חשיפה זו עלולה להיגרם מפעילויות של משתמשים אחרים באפליקציות כגון מורים ותלמידים אחרים לאור זאת הרשות להגנת הפרטיות פרסמה מסמך עדכני בנושא הגנת פרטיות התלמידים בלמידה מרחוק

הגנת הפרטיות למידה מרחוק
אבטחת מידע

הגנת פרטיות תלמידים בלמידה מרחוק – אתגר הקורונה

נגיף הקורונה, אילץ את מערכת החינוך לעבור ללמידה מרחוק בסוגים שונים של פלטפורמות ויישומיים דיגיטליים. אך מה עושים עם כל המידע האישי והרגיש שנחשף בתהליך הזה? איך מצד אחד מאפשרים למידה מרחוק ומצד שני שומרים על הגנת הפרטיות של התלמידים ? במסמך רשמי שהוציאה הרשות להגנת הפרטיות, עולה כי פרטיות