פונטים

פונטים
זכויות יוצרים

משנת הפונטים

אנו משתמשים בהם מספר רב של פעמים במשך היום, אנו נפגשים עמם מידי יום, יש להם תפקיד נכבד ביותר בחיינו ובכל זאת אין אנו מייחסים חשיבות רבה להם.פונטים, שם תואר קצר הכולל עולם שלם אשר בדרך כלל נסתר מעיני הציבור הרחב ונתפס כדבר מובן מאילו, למרות שבפועל מסתתר עולם ומלואו