עבודה

גלישה בעבודה
גלישה באינטרנט

גלישה באינטרנט – עילה לפיטורין

גל הפיטורין העובר עלינו לאחרונה הוביל ליצירתיות ב-“סיבות“ הפיטורין. בחלק מן המקרים, סיבות אלה נועדו בעיקרן לאפשר למעסיק להימנע מתשלום פיצויי פיטורין, המגיעים כידוע לכל עובד אשר עבד לפחות שנה אחת ברצף. מתברר כי האופנה החדשה בשוק ה“סיבות“ לפיטורין נשענת על שימוש העובד באינטרנט או בשרותי אינטרנט שונים. כך למשל,

פרטיות עבודה
הגנת הפרטיות

הגנת הפרטיות והסכם ארגוני ההסתדרות – המעסיקים

מצלמות סמויות, מעקב סלולארי, האזנה לשיחות טלפון, ניטור מידע מקוון, עיון בתכתובות דואר אלקטרוני ועוד ועוד. כל אלה מעמידים בסכנה אמיתית את זכותו היסודית של העובד לפרטיותו. ככל שהטכנולוגיה הפכה לחלק בלתי נפרד ממקום העבודה, כך גם טושטש הגבול בין מידע הנוגע לעבודה לבין מידע אישי. זה רק טבעי לצפות