ניהול סיכונים

ניהול סיכונים
מסחר

MCRM ו-ICRM

MCRM ו-ICRM כמו בכל נושא חדש, סוגיות משפטיות בעולם הקיברנטי נבעו מהתפלפלות משפטית כבסיס לויכוחים אקדמיים ומאמרים רבים ומגוונים. כיום, לאחר תקופת דגירה של יותר מעשור מהולדת האינטרנט, תופעת התביעות בעולם הפיזי בגין מקרים מהעולם הקיברנטי גדלה בקצב מסחרר ונוגעת בכל תחומי המשפט. אחריות גורמים באינטרנט למעשיהם, מעשי לקוחותיהם והשלכות