ישוב סכסוכים

יישוב סכסוכים
בוררות

יישוב סכסוכים באמצעות האינטרנט

 תופעת הגישור והפישור הנה אחד מתחומי המשפט המתפתחים והבולטים בישראל. יש הגורסים כי התפתחות זו נובעת מהחיסכון העצום בכסף ובזמן לעומת פניה לבתי המשפט ויש הגורסים כי ההצלחה הכבירה בארצות הברית ובמדינות המפותחות מהווה מגנט לפיתוח תופעה זו גם בישראל. כדרכים אלטרנטיביות לפתרון סכסוכים, מציעים הליכי הגישור והפישור גישה רגישה