חברות

אחריות דירקטורים למידע פרטי
אבטחת מידע

אחריות דירקטורים למידע פרטי בחברה

הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת טיוטת הנחיה הקובעת כי דירקטורים בחברה נושאים באחריות אישית לעמידת החברה בהוראות תקנות אבטחת מידע.

השפעת ביטול עילת הסבירות על תעשיית ההיטק בישראל
חברות

השפעת ביטול עילת הסבירות על תעשיית ההייטק הישראלית

הקדמה במהלך שבעת החודשים האחרונים, גם מי שאינו צופה או קורא חדשות אינו יכול היה להתעלם מן המרמור הגובר על התנהלות הממשל הנבחר אשר הבהיר באופן חד משמעי כי הוא ישנה את שיטת המשטר בישראל.   אין זה סוד כי במהלך העשורים האחרונים, בית המשפט העליון בישראל שימש כמעין פיקוח