זכות מוסרית

זכויות יוצרים
זכויות יוצרים

דמיון בין אתרים, מודל לחיקוי או הפרה?

אימוץ השימוש ברשת האינטרנט ובעולם הקיברנטי בקמפיין הבחירות של ברק אובמה, נשיאה הנבחר של ארצות הברית, אינו סוד ורבים וטובים עסקו וניתחו פעילות זו במהלך השנתיים האחרונות. העובדות מדברות בעד עצמן ואין זה סוד כי אתרו של ברק אובמה הפך לשופרו המקוון של המועמד לנשיאות ויש הסבורים כי לאסטרטגיה המקוונת