הרשות להגנת הפרטיות

פרטיות הטענת רכבים חשמליים
הגנת הפרטיות

המלצות שימוש בעמדות טעינת רכבים חשמליים

הפופולריות הגוברת בשימוש רכבים חשמליים הגבירה את החשש לפגיעה בפרטיות הרות להגנת הפרטיות ממליצה לבדוק הגדרות פרטיות הסכמה לשיתוף מיקום עדכוני אבטחה ועוד

פרטיות תלמידים בלמידה מקוונת מרחוק
הגנת הפרטיות

פרטיות תלמידים בלמידה מקוונת מרחוק

למידה מקוונת מרחוק חושפת תלמידים לסיכוני פרטיות משמעותיים לרבות חשיפת מידע אישי ודליפות מידע הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת הנחיות להגנה מוגברת על פרטיות התלמידים

אחריות דירקטורים למידע פרטי
אבטחת מידע

אחריות דירקטורים למידע פרטי בחברה

הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת טיוטת הנחיה הקובעת כי דירקטורים בחברה נושאים באחריות אישית לעמידת החברה בהוראות תקנות אבטחת מידע

מדריך התקשרות עם ספקי מיקור חוץ
הגנת הפרטיות

מדריך התקשרות עם ספקי מיקור חוץ

במהלך השנים האחרונות חלה עלייה בולטת בשימוש בשרותי מיקור חוץ על ידי ארגונים שונים, הן במגזר הפרטי והן בציבורי. בנסיבות אלה, ספקי השירותים השונים באים במגע עם מידע שלא נאסף על-ידם ולכך משמעויות לא מבוטלות כאשר מדובר על מידע פרטי. מתן גישה לספקי השירותים למאגרי המידע של הארגון, טומן בחובו

מעקב אחר עובדים מרחוק
הגנת הפרטיות

מעקב אחר עובדים מרחוק

נייר עמדה מטעם הרשות להגנת הפרטיות אשר פורסם לאחרונה סוקר את נושא ניטור העבודה מרחוק את הסיכונים העיקריים לפרטיות בניטור כזה וכן את הוראות הדין הרלוונטיות על סמך כל האמור לעיל מציגה הרשות את עמדתה המשפטית והמקצועית בנושא ואת הנחיותיה והמלצותיה למעסיקים

אפליקציות תחבורה ציבורית
הגנת הפרטיות

אפליקציות תחבורה ציבורית

בשנים האחרונות חלה עלייה בשימוש בטכנולוגיה כדי להפוך את התחבורה הציבורית ל 8221 חכמה 8221 יותר על ידי פיתוח אפליקציות לאימות נסיעות ותשלום השימוש באפליקציות אלה עלול לגרום לפגיעה חמורה בפרטיות

מידע וידיעה על ענייניו
הגנת הפרטיות

מידע וענייניו הפרטיים של אדם

חוק הגנת הפרטיות מעניק הגנות למידע אישי ולעניינים הפרטיים של אנשים עם זאת אין זה פשוט לקבוע מה בדיוק נכנס לקטגוריות הללו הרשות להגנת הפרטיות מבקשת להבהיר אילו סוגי מידע ועניינים פרטיים מכוסים בחוק על מנת להגן טוב יותר על פרטיות האנשים

הסדרת נכסים דיגיטליים
הגנת הפרטיות

הסדרת נכסים דיגיטליים

השימוש בנכסים דיגיטליים כגון מטבעות קריפטוגרפיים כרוך במספר סיכונים הן עבור הצרכנים והן עבור המשקיעים אחד הסיכונים נמצא בין הרצון לאנונימיות לבין חובות הדיווח המוטלות על ידי חוקי איסור הלבנת הון ומס סיכון נוסף הוא שהמעקב אחר עסקאות שבוצעו עם נכסים דיגיטליים עשוי לחשוף את דפוסי הפעילות הכלכלית של המשתמשים