גלישה באינטרנט

גלישה בעבודה
גלישה באינטרנט

גלישה באינטרנט – עילה לפיטורין

גל הפיטורין העובר עלינו לאחרונה הוביל ליצירתיות ב-“סיבות“ הפיטורין. בחלק מן המקרים, סיבות אלה נועדו בעיקרן לאפשר למעסיק להימנע מתשלום פיצויי פיטורין, המגיעים כידוע לכל עובד אשר עבד לפחות שנה אחת ברצף. מתברר כי האופנה החדשה בשוק ה“סיבות“ לפיטורין נשענת על שימוש העובד באינטרנט או בשרותי אינטרנט שונים. כך למשל,