תחום התשלומים בסלולר מעלה בעיות משפטיות וחסר הנחיות של הרגולטור