שמירת ראיות בטרם אירוע אבטחה תעלה פחות מהנזק שבאירוע