צריך לשמר את התשתית האנושית של מוקד התמיכה הפנים ארגוני