עוה”ד של מנהל מקאפי ישראל שהושעה אם היה משהו אמיתי נגדו הוא כבר היה מפוטר