עורך דין חברות

משרדנו מספק שירותים משפטיים לחברות, תאגידים והתאגדויות שונות, החל מהקמת חברות, שותפויות ועמותות, דרך מתן שירותים משפטיים באופן שוטף במהלך חיי החברה, ליווי בעלי מניות ויצירת תשתית משפטית לאיחוד, מכירת חברות וכלה בסגירת חברות ומחיקתן מן המרשם.

דיני חברות מסדירים את ההקמה, התפעול והניהול של תאגידים וארגונים עסקיים אחרים. החקיקה הרלוונטית לחברות מכסה מגוון רחב של נושאים כגון ממשל תאגידי, זכויות בעלי מניות, רגולציה של ניירות ערך, מיזוגים ורכישות.

חוק החברות מסדיר את האופן בו מקימים חברה, אופן פעילותה ודרך פירוקה. החוק קובע כללים לניהול החברה, לרבות בעניין דירקטורים, נושאי משרה ובעלי מניות. דיני חברות ממלאים תפקיד מכריע בהבטחת היציבות של ארגונים עסקיים בתחומים שונים. בעת מתן שרותינו המשפטיים לחברות ותאגידים שונים , אנו אחראים, בין היתר, על התחומים הבאים:

  • הקמת החברה או ההתאגדות הרלוונטית – הכנת הסכם מייסדים, הכנת המסמכים הרלוונטיים לפתיחת החברה, הקמת האורגנים הנדרשים כגון דירקטוריון החברה, הדרכה וליווי משפטי לניהול נכון של החברה .
  • ליווי שוטף – מענה בעניינים הנוגעים לבעלי מניות, דירקטורים, נושאי משרה ועובדי החברה.
  • כריתת חוזים – עריכה, סקירה ומשא ומתן בנוגע להסכמים שונים.
  • עמידה בהוראות הרגולציה – עדכון הגורמים הרלוונטיים בתאגיד לשינויים בחוקים והבטחת ציות האורגנים השונים בחברה לדרישות המאסדר.
  • איחודים ורכישות – ליווי העסקה, הכנת ההסכמים, ניהול משא ומתן.
  • שמירה על זכויות החברה – ייצוג משפטי במקרים של פגיעה בזכויות החברה, כגון גניבת קניין רוחני, פגיעה במוניטין וכיו”ב.

אנו כאן עבורכם
צרו קשר