עורך דין הגנת הפרטיות

חרדים לפרטיותכם או חמור מכך, פגעו בה. זקוקים לייצוג מול הרשות להגנת הפרטיות. מבקשים לקבל יעוץ, ליווי או ייצוג בבית המשפט בעניינים הנוגעים לפרטיות. מעוניינים לעמוד בהוראות חוק הגנת הפרטיות, GDPR או אסדרה אחרת בעולם. למשרדנו התמחות בדיני הגנת הפרטיות ומענה לצרכים שונים והיבטים משפטיים בתחום, בין אם מדובר בשמירה על פרטיות משתמשים ובין אם על הסדרת תחום הפרטיות עבור ספקי שירותים ומידע.

פגעו בפרטיותכם, מבקשים לנסח מדיניות פרטיות לאתר, זקוקים למדיניות שמירה על מידע והגנת הפרטיות בהתאם לתקנות אבטחת המידע, צריכים עורך דין לייצוג בבית המשפט בהליכים הנוגעים להגנת הפרטיות? דברו איתנו.

דיני הגנת הפרטיות ושמירה על מידע מתייחסים למסגרת המשפטית המסדירה את האיסוף, האחסון, השימוש וההפצה של נתונים אישיים. תחום חוק זה שואף להגן על זכויות הפרטיות של יחידים ולהבטיח שהמידע האישי שלהם יטופל באחריות ומתוך כיבוד זכויות הפרטיות שלהם.

עורך דין הגנת הפרטיות הינו עורך דין המתמחה בייעוץ ללקוחות לגבי חוקים ותקנות פרטיות והגנת מידע. עורכי דין לפרטיות מספקים הנחיות משפטיות לארגונים ויחידים במגוון נושאים הקשורים לאיסוף, אחסון, שימוש והפצה של נתונים אישיים, לרבות מדיניות פרטיות, הפרות מידע ותביעות משפטיות הקשורות לפרטיות.

עורכי דין הגנת הפרטיות מסייעים לארגונים לציית לחוקי הפרטיות והגנת מידע, לרבות ייעוץ בפיתוח מדיניות ונהלי פרטיות, סקירת הודעות פרטיות וטפסי הסכמה, וייצוג לקוחות בהליכים משפטיים הקשורים לפרטיות. הם גם עוזרים לאנשים להבין את זכויות הפרטיות שלהם ולייצג אותם בסכסוכים עם ארגונים על נושאי פרטיות.

עורכי דין לפרטיות חייבים להישאר מעודכנים בחוקים ותקנות פרטיות והגנה על נתונים, מכיוון שהם מתפתחים כל הזמן כדי לעמוד בקצב הטכנולוגיות החדשות ושינוי הגישות החברתיות כלפי פרטיות. כמו כן, עליהם להיות בעלי הבנה חזקה בטכנולוגיה ולהיות מסוגלים ליישם אותה בנושאים משפטיים על מנת לספק ייעוץ משפטי יעיל.

במדינות רבות, חוקי פרטיות והגנת מידע נחקקים ברמה הלאומית, כגון תקנות אבטחת מידע בישראל, תקנות הגנת המידע הכללית של האיחוד האירופי (GDPR), או חוק פרטיות הצרכן של קליפורניה (CCPA) בארצות הברית. חוקים אלה כוללים לעתים קרובות הוראות המחייבות ארגונים לקבל את הסכמתם של אנשים לפני איסוף ושימוש בנתונים האישיים שלהם, ולנקוט באמצעים מתאימים כדי לאבטח את הנתונים הללו מפני גישה בלתי מורשית או שימוש לרעה.

החקיקה הרלוונטית להגנת הפרטיות ושמירה על מידע, מחייבת בין היתר את אוספי מהידע לפעול בשקיפות לגבי האופן שבו הם אוספים נתונים אישיים ומשתמשים בהם, ולספק לאנשים את היכולת לשלוט בשימוש במידע שלהם. חובה זו עשויה לכלול את הזכות לגשת, לתקן או למחוק נתונים אישיים, כמו גם את הזכות לבטל את ההסכמה לסוגים מסוימים של איסוף ושימוש בנתונים.

בנוסף, חוקי פרטיות והגנת מידע עשויים להטיל עונשים על כל מי שמפר חוקים אלה, כגון קנסות או צעדים משפטיים. כתוצאה מכך, חשוב מאוד להכיר את חוקי הפרטיות והגנת הנתונים החלים וליישם מדיניות ונהלים מתאימים כדי לציית לחוקים אלה ולהגן על מידע אישי.

צרו קשר עם
עורך דין להגנת הפרטיות

פרטיות תלמידים בלמידה מקוונת מרחוק

פרטיות תלמידים בלמידה מקוונת מרחוק

למידה מקוונת מרחוק חושפת תלמידים לסיכוני פרטיות משמעותיים, לרבות חשיפת מידע אישי ודליפות מידע. הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת הנחיות להגנה מוגברת על פרטיות התלמידים.