מדיניות פרטיות

נוסח 01.01.2023
כללי

אנו מכבדים את פרטיותכם ואת זכותכם לשלוט במידע אישי. במסגרת מדיניות זו נציג את האופן שבו אנו נוהגים ביחס למידע המתקבל ו/או נאסף מגולשי האתר ו/או מן המשתמשים בשרותי האתר אשר ניתן לזהות באמצעותו, במישרין או בעקיפין, אדם פרטי באופן אישי. במידה ויש לכם שאלה כלשהי בנוגע למדיניות זו, או שחלילה, אתם חשים כי פרטיותכם נפגעה במסגרת גלישתכם באתר או בעת השימוש באיזה מן השירותים באתר, אנא אל תהססו לפנות אלינו, הציגו את המקרה המדובר וצרפו את כל המידע הרלוונטי המצוי בידכם.

גלישה באתר

אין כל צורך ברישום או מסירת פרטים כלשהם בכדי שתוכלו לגלוש באתר ולהתרשם מתוכנו.

תוכן מידע משותף

כל מידע אשר תבחרו לשתף עמנו יחשב כמידע מדויק, מלא ונכון אשר בחרתם באופן מודע ומרצונכם החופשי לשתף.

עיון, תיקון ומחיקת מידע

הנכם רשאים לפנות אלינו בכדי לעיין, לתקן או למחוק מידע הקשור אליכם ואנו נפעל בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981.

עדכונים ודיוור ישיר

באמצעות הפרטים שתמסרו לנו, מפעם לפעם נפנה אליכם לצורך קבלת משוב ועריכת סקרים, לספק לכם מידע על נושאים בהם הבעתם עניין או שאנו סבורים כי יעניין אתכם, זאת באמצעות אחד או יותר מאמצעי ההתקשרות שתמסרו לנו כגון: טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, מסרונים קצרים, דואר וכיו”ב. במידה ותבקשו להפסיק קבלת מידע זה, תוכלו לעשות שימוש בקישור שיופיע בתחתית הודעת הדוא”ל ו/או באמצעות פניה דרך אתר זה ו/או באמצעות פניה בכתב, בכדי לידע אותנו על רצונכם ואנו נסיר את כתובת הדוא”ל שלכם מרשימת מקבלי המידע תמיד בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח-2008.

דפוסי שימוש

אנו משתמשים באמצעים טכנולוגיים בכדי לאסוף מידע על אופן פעילות האתר, הממשק בינכם לאתר ומידע אודות דפוסי השימוש באמצעים הטכנולוגיים שנעמיד לרשותכם. מידע זה ישמש אותנו לצורך שיפור שירותינו וניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים.

מיקור חוץ

אם וככל שנשכור שרותיהם של צדדים שלישיים לצורך אספקת שירותים מוגבלים בשמנו, כגון: דיוור, אספקה, מענה לשאלות אודות מוצרים או שירותים וכיו”ב, אנו נספק לגורמים אלה רק את המידע הדרוש ונאסור שימוש במידע זה לכל מטרה אחרת.

שירותים משפטיים בחו”ל. ככל שתעשו שימוש באתר לצורך קבלת מידע אודות עורך דין בדובאי או עורך דין בקפריסין או תבקשו לשכור שירותים משפטיים בקפריסין או שירותים משפטיים בדובאי באמצעות האתר, אנו נספק לגורמים אלה רק את המידע הדרוש לצורך ההתקשרות.

העברת מידע לצד שלישי. אנו נמנע כברירת מחדל מלמסור מידע אישי לצדדים שלישיים, למעט לצורכי מתן שרותינו לכם או במקרה של צו שיפוטי, אם נעמוד בפני איום שינקטו נגדנו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות אשר בוצעו על-ידי גולש ו/או משתמש באתר ובמקרים החורגים מהוראות תנאי השימוש באתר אנו רשאים למסור מידע ללא כל הודעה מוקדמת.

אבטחת מידע

איסוף, שמירה ועיבוד מידע אישי מתבצע באופן המשמר את הסודיות הנדרשת ורמת אבטחה תואמת לסוג המידע הנאסף בהתאם להוראות החוק ולתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע”ז-2017.

עדכון מדיניות

מפעם לפעם נעדכן מדיניות זו אשר תיכנס לתוקף מיד עם פרסומה באתר. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

פניה

אם מסיבה כלשהי עולה החשש כי לא פעלנו בהתאם לעקרונות המפורטים לעיל, נא הודיעו זאת ואנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי לברר ולפתור את הבעיה במהירות האפשרית.