סיכום השבוע בעולם הטכנולוגיה פטנטים, ספרים וכדורגל