מנהל הפעילות של מק’אפי ישראל הוצא לחופשה כפויה לשבועיים עקב חקירה פנימית