לשכת עוהד מבקשת מביהמש לאסור על קודקס להשתמש במאגר המידע שלה