לאחר 3 שבועות מנהל המכירות של מקאפי ישראל עדיין לא הוחזר לתפקיד