טרי מינה ועדה שתגבש כללי אתיקה בהפצת מידע כלכלי עם זיקה לשוק ההון באינטרנט