האנלייזר הורשע היום במסגרת עסקת טיעון, גזר הדין יינתן במרץ