תחי הפרשנות – מותר לצפות בתוכן פדופילי

לפני מספר ימים ניתן פסק דין בבית משפט השלום בתל-אביב ב – פ 007936/07 (שלום תל-אביב) מדינת ישראל נ` פלוני, במסגרתו זוכה נאשם מעבירת החזקת פרסומי תועבה ובהם דמותו של קטין (סעיף 214(ב3) לחוק העונשין). מעיון בפסק הדין ניכר כי בית המשפט נתן חשיבות רבה למצבו האישי של הנאשם ולעובדה כי הנאשם שיתף פעולה עם כל הגורמים הנוגעים בדבר. אמנם זהו מקרה חריג כאשר ברוב המקרים בהם מוגש כתב אישום נגד צרכני תוכן פדופילי, בתי המשפט מרשיעים, אך ניכר כי עמדו בפני בית המשפט סיבות טובות להימנעות מן ההרשעה.

בנימוקי פסק הדין, השופט דן מור קובע כי מנסיבות העניין שהוצגו בפניו ניכר כי הנאשם רק “צפה“ בתכנים פדופילים ולא אחסן אותם במחשבו ופעילות זו מותרת על-פי החוק. לקביעה זו השלכות לא מבוטלות באופן ישיר על תביעות נגד צרכני תכנים פדופילים ובאופן עקיף על חלק מן העבירות אשר ניתן לבצע באמצעות האינטרנט. השופט מור התמקד במילה “החזקת“ פרסומי תועבה ובפרשנותה הראויה, באמרו כי המשמעות המשפטית של מונח זה מעוררת בעיות לא פשוטות. ההסבר לקושי זה נובע מן השאלה מה נחשב כ-“החזקת“ תוכן מקוון והאם יש לפרש זאת באופן תכליתי או באופן ליטראלי (מילולי).

לפרשנות החוק על-ידי בית המשפט מספר גישות. יש הסבורים כי את החוק יש לפרש באופן תכליתי. גישה זו מספקת לבית המשפט את היכולת לפרש את לשון המחוקק, לאו דווקא באופן המילולי שהיא מופיעה, אלא באופן אשר יתאים למטרת החוק. מאידך, יש הסבורים כי את לשון המחוקק יש לפרש באופן ליטראלי (מילולי) במיוחד כאשר מדובר בדין הפלילי, ובמידה וקיים “חור“ בחוק, אזי שהמחוקק יתכבד לתקנו.

השופט מור מצייר את המצב באופן הבא: הנאשם ישב בחדרו מול מסך מחשב ומשכך מדובר בפגיעה עקיפה בניגוד לפגיעה ישירה המתבצעת על-ידי העבריינים העיקריים, אלה אשר הכינו את התוכן הפדופילי והעלו אותו לאינטרנט עבור בצע כסף. השופט מור ממשיך וכותב כי בהתאם לחוק העונשין אין כל איסור על צפייה בתוכן הפדופילי אלא קיים איסור על החזקה, פרסום, הצגה או הפקת תוכן שכזה. במקרה זה, קובע השופט, כי לא ברור האם אכן הנאשם “החזיק“ את התוכן הפדופילי במחשבו. כאשר הנאשם גולש באינטרנט ומוצא תמונה או סרטון שהוא מעוניין לצפות בהם, הנאשם לוחץ עם העכבר על הקישור והדפדפן מציג את התמונה או סרטון על מסך המחשב. משכך, מסיק השופט מור, אין הנאשם “מחזיק“ דבר.

השופט מור מסביר כי התוכן, מגיע כזרם של מידע אלקטרוני, משרת רחוק אשר ספק אם זה נמצא בישראל וסביר להניח כי עובר דרך מספר שרתים עד אשר מגיע למחשבו של הנאשם ומומר לתוכן בר צפייה על מסך מחשבו של הנאשם. הואיל וצפייה של תכנים פדופילים אינו אסור, כך גם חיפוש אחר תכנים פדופילים אינו אסור. לכן, אומר השופט, אין זה ברור אם פעולת שיתוף הקבצים, כפי שתוארה בכתב האישום, מאחסנת את הקבצים בכונן הקבוע במחשב הנאשם, או שמה שנותר במחשב הנאשם זה רק הקישור לתוכן הפדופילי.

לגבי הקישורים לתוכן פדופילי, נקבע כי אלה אינם עומדים בחזקת “החזקת“ תכנים אסורים. השופט ממשיך ומסביר כי בכדי להיכנס בדלת אמות המונח “החזקה“ על הנאשם להיות בעמדת שליטה על התוכן המצוי בידו או בידי אחר. משכך, מטיל השופט ספק רב אם במקרה זה לנאשם שליטה בקבצים אשר מצויים בשרת שאינו בשליטת הנאשם ואף זה אינו יודע היכן השרת ממוקם. לאחר שהגיע למסקנה כי צפייה בתכנים פדופילים אינו מהווה “החזקה“ וכן אינו נאסר מפורשות בחוק העונשין, שולח השופט מור מסר לשופטים אחרים כי במקרה זה ראוי שאלה ימנעו “מהרחבה, על דרך ההיקש, ובכך ייצרו ויחוקקו בפרשנותם עבירות נוספות שאינן כתובות עלי ספר החוקים“. למרות ההיגיון הטמון בגישתו של השופט מור, מעיון בפסקי דין אחרים, ניכר כי השופטים אליהם פונה השופט מור, סבורים אחרת. בית המשפט,בפ` 5174/06 (שלום ת“א) מדינת ישראל נ` מיל ולדימיר, בהסתמכו על דברי המחוקק במסגרת חקיקת הסעיפים הרלוונטיים ועל הפסיקה, קבע כי הפגיעה הקשה בילדים ברחבי העולם תצטמצם באם יאכפו החוקים בדבר איסור ההפצה והצפייה בפורנוגרפיית ילדים. נקבע גם כי תכלית החוק להטיל איסור על כל מי שמבצע מעשה אקטיבי הנוגע לתכנים פדופילים, למשל באמצעות פניה יזומה לאתרי האינטרנט, שמכילים תכנים פדופילים, מוריד אותם ושומרם במחשבו. בית המשפט מכיר בעובדה כי במעשים אקטיביים כאלה יש כדי לעודד את התופעה הקשה והמזעזעת של תעשיית הפדופיליה. בפסק דין בפ` 3555/05 (שלום פ“ת) מדינת ישראל נ` פוקסמן בוריס, נקבע כי ככל שיש צרכנים לתכנים פדופילים, תהיה דרישה לספקים אשר יבצעו מעשים חמורים בכדי לספק את התכנים לצרכנים. “גדיעת ענף הציפיה וההורדה מהאינטרנט של תמונות אלה“ לשון בית המשפט, תוביל לצמצום תופעת ניצול הקטינים. לכן, ממשיך בית המשפט וקובע ““צריכת“ תמונות תועבה של קטינים על דרך של “הורדתן“ מהאינטרנט היא השמן המניע את גלגלי המכונה המסואבת של צילומי תועבה של קטינים.“ בפ 1910/08 (שלום רמלה) פרקליטות מחוז המרכז נ` רוזנטל אלון,בית המשפט מציין כי הנגישות הקלה לחומר תועבה שכולל תמונות של ילדים עירומים המקיימים יחסי מין מחייב ענישה של ממש, והוקעת המעשים, בעיקר כשאנו עדים להתרחבות מעגל המשתמשים באינטרנט שהפך למכשיר קל ויעיל לביצוע העבירה ולהפצת חומר התועבה.בית המשפט ב ת“פ 3467/08 (שלום ת“א) מדינת ישראל נ` כהן שחרמציין כי המחוקק הביע את דעתו לגבי קיומו של אינטרס ציבורי כבד משקל במלחמה נגד תופעת ניצול קטינים. לכן אין מקום להעלות את הטענה שפעולת הצפייה מתבצעת בד` אמות לעיני הפרט בלבד ולכן מדובר בעבירה “טכנית“ בלבד אשר אמורה להקל עם הצופה. בית המשפט מסכם כי המסר המגנה והמרתיע אשר הציבור מצפה כי ייצא מבית המשפט, אינו מתיישב, מדרך הטבע, עם הימנעות מהרשעה.

האיזון בין פרשנות תכליתית לפרשנות מילולית העסיק וכנראה עוד יעסיק רבות את בתי המשפט בעניינים שונים. לגבי סוגיית החזקת תכנים פדופיליים, מפסק הדין של השופט מור, כל עוד מדובר על מידע המוזרם למחשבו של גולש ואינו מאוחסן במחשב זה דרך קבע, אלא אחסון זמני, אין בכך כדי להוות עבירה. מאידך מדברי ההסבר לחקיקת הסעיפים הרלוונטיים לתכנים פדופילים וכן מלשון בתי המשפט ניכר כי גישה זו של פרשנות מילולית לא תצלח. כך או כך, משהתברר כי קיימת סוגיה פתוחה אשר ניתנת לפרשנות, אולי כדאי שהמחוקק יבצע שינוי קטן לחוק וירחיב את האיסור על “צפייה“ או “שימוש כלשהו“ בתכנים פדופילים ויבוא לציון גואל.

דיני רשת פורים

דיני רשת באוירה פורימית

אמנם חוק ומשפט הינם עניינים רציניים, ברומו של עולם המסדירים התנהלותם של אדם וחברה. הנחה זו נכונה גם לדיני רשת,

פרטיות תלמידים בלמידה מקוונת מרחוק

פרטיות תלמידים בלמידה מקוונת מרחוק

למידה מקוונת מרחוק חושפת תלמידים לסיכוני פרטיות משמעותיים, לרבות חשיפת מידע אישי ודליפות מידע. הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת הנחיות להגנה מוגברת על פרטיות התלמידים.