צרפתים, נא לא לגעת בחוקה האמריקנית

מאז שבית המשפט העליון מצא את חברת Yahoo בהפרה חמורה של הקוד הצרפתי וזאת למרות שYahoo- הינה ישות אמריקנית והעברה לכאורה חלה באינטרנט – בכל מקום שהגעתי הדי פסק הדין הכו בי. אף במסגרת ועדות משנה של ועדת המדע והטכנולוגיה בכנסת, לא פעם נשמעו חברי כנסת אילו ואחרים מתהדרים בתקדים הצרפתי, כאילו וקיומו פתר את אחת הבעיות המרכזיות באינטרנט – סמכות השיפוט והדין החל. בית המשפט הפדראלי בקליפורניה קבע בהחלטה תקדימית לא פחות מרעותה הצרפתית כי לבית המשפט האמריקני סמכות שיפוט על אותם ארגונים צרפתיים שפתחו את ההליכים נגד Yahoo מלכתחילה. אך לפני כן, בואו וניזכר מה היה – לבית המשפט בפריס הוגשה תביעה כנגד חברת Yahoo בכדי למנוע גישה מתחום ריבונותה של צרפת לאתר אינטרנט של Yahoo שבו ניתן לרכוש מוצרים הקשורים למפלגה הניאו-נאצית.

בעת הגשת התביעה לא היה ספק כי פעילות מכירת המזכרות מהווה פגיעה חמורה בחוק הצרפתי ואילו נעשתה בצרפת, מלא חומרת הדין הייתה נוחתת על ראשו של האחראי למכירות. אולם, כפי שכל סטודנט ללימודי משפטים למד בקורס משפט בינלאומי, חברת Yahoo הינה חברה שהוקמה, נרשמה ומשרדיה הראשיים פועלים ממדינה אחרת ושכזאת היא כפופה למערכת החוק האמריקנית ולא למערכת החוק הצרפתית,. הרשות השופטת בצרפת, לא חשבה כך, ולראיה הטילה את סמכותה על Yahoo בהישענה על הכללים הגורפים בחקיקה הפנימית שלה המאפשרים להחיל סמכות שיפוט על כל גורם חיצוני לצרפת. במהלך ניהול המשפט בצרפת וכן לאחר מתן פסק הדין, ניסתה Yahoo בכל דרך חוקית אפשרית לקעקע את פסק הדין ובמקביל, מיטב אנשי האקדמיה שפכו דיו רב על סוגיית סמכות השיפוט והאם ניתן לאוכפו. גם כותב מאמר זה, כשאר חבריו למקצוע לא חסך בעטו ושאל האם על מערכת השיפוט הצרפתית לכבד את זכויות חופש הביטוי המעוגנות במסגרת החוקה האמריקנית ולפיכך להימנע מיישום הדין המקומי.

בהחלטתו הרדיקלית של בית המשפט הצרפתי להשית את מלוא סמכותו על Yahoo שלח בית המשפט מסר כי המשפט העברי “אם תרצו אין זו אגדה“ ישים גם בצרפת. ניתן לומר כי בדרכו שלו, ביקש בית המשפט לנקוט במקרה זה באופן חריג להחלטות במקרים דומים בשאר מדינות העולם וזאת בכדי להעמיד מנגנון פיקוח ואכיפה נוסף שנמצא בצמתי מעבר המידע באינטרנט ובסמכותה של צרפת כחלק ממדיניות ציבורית. גישה זו על יתרונותיה הרבים, אינה משקפת את המכנה המשותף בגישה הבינלאומית וכהרגלם הצרפתים מייחדים עצמם משאר העולם. לאחר ש-Yahoo ניסתה, כאמור, למצוא דרך להסיר את רוע הגזרה, רק לאחר שחלפו מספר חודשים, החליטה לפנות לבית המשפט הקליפורני בכדי לשים קץ לסיפור וזאת באמצעות עתירה למתן סעד הצהרתי כי החלטת בית המשפט הצרפתי אינה ניתנת לאכיפה בארה“ב. כמובן שהנתבעים בהליך זה הנם אותם ארגונים צרפתיים שעמדו בהליך הראשון מטעם התביעה ואין זה פלא שפעולת ההגנה הראשונית שנקטו הייתה לקרוא תגר על סמכות השיפוט של בית המשפט בקליפורניה עליהם כישויות משפטיות חיצוניות לארה“ב.

בבסיסה, טענת הארגונים הצרפתיים זהה לטענת Yahoo בזמנו אך במקרה זה אין מדובר על הטלת סמכות בגין פעילות באינטרנט אלא כפועל יוצא מהחלטה המתבססת על הדין הצרפתי ופוגעת בחוקה האמריקנית. בית המשפט פסק כי אכן יש לו סמכות שיפוט במקרה זה למרות שמדובר על גורמים הכפופים לריבונות אחרת. הנימוק בבסיס ההחלטה נבע ממבחן משולש שבסופו ניתן לסמכות שיפוט מקומית בארה“ב לקנות סמכות על יישות משפטית חיצונית לסמכותו. עקרון זה ידוע גם כעקרון ה“הכפפה“ או ה“זרוע הארוכה“ בו על המבקש להחיל סמכות שיפוט להראות כי הנתבע (הגורם החיצוני) (1) ביצע פעולה כלשהי בתוך תחום סמכות השיפוט המבוקש (2) העילה לתביעה נובעת מביצוע ו/או מתוצאת הביצוע הנובעת ממעשיו של הנתבע בתחום סמכות המבוקש (3) והשימוש בהחלת סמכות השיפוט על הנתבע חייב להיעשות באופן סביר.

יש לשער, שמבחן ההכפפה ישים גם בישראל, כאשר לאחרונה הוגמשה גישת בתי-המשפט בישראל בנושא זה. ניתן לראות כי בתי-המשפט מוצאים, מעבר למקרים המנויים בחוק הישראלי, שסמכות שיפוט קיימת כאשר ציפיותיהם של הצדדים היא שישראל היא הפורום הטבעי לקיום הליכים משפטיים, גם אם לא הפורום הבלעדי.

בכל מקרה, מדובר על ניצחון קטן ל-Yahoo במערכה גדולה. סביר להניח כי בסופו של דבר תביעתה של Yahoo תאושר ולא ניתן יהא לאכוף את החלטת בית המשפט הצרפתי. האם החלטה זו תשפיע על העולם הקיברנטי ותושבי ? כנראה שכן, אך לא במידה מספקת בכדי לנתח את ההחלטות יתר על המידה. הפתרון היחידי שנראה באופק לבעיות הסמכות-דין-אכיפה המתרחשות מידי יום באינטרנט, הינה למצוא פלטפורמה משותפת לכל המדינות שנתיניהן נמצאים ברשת אשר בדרך כלל מוקמת על-ידי אמנה בינלאומית.

לשון הרע

שומר סף מקוון

לאחרונה צד את עיני פסק הדין בעניין ת“ק 8796-06-08 (ת“ק ת“א) אבי רועי דוביצקי נ` ליאב שפירא אשר ניתן בבית

תביעת נגישות אתר אינטרנט

תביעת נגישות אתר אינטרנט – מה עושים?

בתקופה האחרונה יותר ויותר בעלי אתרי אינטרנט ועסקים, קטנים וגדולים כאחד, מקבלים התראה לפני נקיטה בהליכים משפטיים או בקשה לאישור תביעה ייצוגית בגין אי עמידה בהוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו. מה עושים בכדי להתמודד עם מקרה שכזה ומה לעשות בכדי להימנע מכך, במאמר.

מדריך התקשרות עם ספקי מיקור חוץ

מדריך התקשרות עם ספקי מיקור חוץ

במהלך השנים האחרונות חלה עלייה בולטת בשימוש בשרותי מיקור חוץ על ידי ארגונים שונים, הן במגזר הפרטי והן בציבורי. בנסיבות אלה, ספקי השירותים השונים באים במגע עם מידע שלא נאסף

error: Alert: Content selection is disabled!!