פורצי ה- PlayStation 3 נתבעים על-ידי חברת סוני

חברת “סוני” אינה נחה על זרי הדפנה בכל הקשור בפריצת קונסולת המשחקים מתוצרתה. החברה פתחה במספר הליכים משפטיים כנגד גורמים שונים, המעורבים לטענתה בפיצוח מכשיר ה- PlayStation 3 והפצת כלי הפריצה המשמשים לכך.

במסגרת הליך אחד, אשר תלוי ועומד ב בית המשפט המחוזי שבקליפורניה ( 3:11-cv-00167-SI – Sony Computer Entertainment America LLC vs. Hotz et al. ) , מתבקש בית המשפט ליתן לסוני מספר סעדים, בהם, בין היתר, צו מניעה זמני (במעמד צד אחד), צו מניעה קבוע ופיצויים בגין נזקים אשר נגרמו לה, לכאורה, “בהתבסס על עקיפת מנגנוני הגנה והפצת אמצעים לשם ביצוע עקיפה כאמור, תוך הפרתו של חוק זכויות היוצרים של המילניום הדיגיטלי [ Digital Millennium Copyright Act (1998) – פ.פ.]”.

שניים מהנתבעים בהליך זה – הקטור מרטין-קנטרו וסווין פטר – הינם חברי קבוצת ” Fail0verflow ” אשר בדצמבר אשתקד פרסמה במסגרת כנס לאבטחת מידע (הידוע בכינויו ” 27C3 “), מידע מפורט אודות חולשת אבטחה קריפטוגרפית במערכת ההפעלה של מכשיר ה- PlayStation 3 . ניצול חולשה זו מאפשר הרצת קוד בלתי-מורשה (היינו, קוד אשר לא נחתם דיגיטלית בידי סוני) על-גבי המכשיר – דבר המאפשר הרצת יישומים שלא אושרו על-ידי סוני.

ג’ורג’ הוץ (21) – נתבע שלישי במסגרת ההליך האמור – הינו תוכניתן מניו ג’רזי אשר התפרסם בעקבות פריצות רבות למכשירים שונים מתוצרת חברת “אפל” – עוד בהיותו נער בן 17. הוץ אף היה זה אשר, לראשונה (בשנת 2007) שחרר פריצה למכשיר ה- iPhone , אשר אפשרה את השימוש בו על-גבי רשתות סלולאריות שלא נתמכו באופן רשמי (מבחינת יכולת חומרתית, תמך המכשיר בכל רשתות הסלולר אשר פועלות על תקן GSM – הנפוץ בעולם, אולם אז ננעל כך שיפעל רק על-גבי רשת סלולארית ספציפית, בשל אינטרס כלכלי של המפעיל. המדובר הוא אפוא בחסימה מלאכותית – להבדיל מחסם טכנולוגי – אשר נועדה “לכפות” שיוך למפעיל סלולארי מסוים, כל אימת שביקש הצרכן לעשות שימוש במכשיר הנעול). בפרשייה המתוארת, הביא הוץ את פרסומם של חברי ” Fail0verflow ” לכדי מימוש מטריאלי, בכך שהפיץ גרסת קושחה “מותאמת אישית” (המתבססת על גרסה 3.55 למערכת ההפעלה הרשמית של המכשיר), ואף שחרר מידע המכיל מפתחות הצפנה. הגרסה שהפיץ הוץ אפשרה, למן התקנתה, להפעיל על-גבי מכשיר ה- PlayStation 3 קוד, אשר לא נחתם רשמית בידי חברת סוני.

בתגובה, הגיש הוץ בקשה למחיקתו על הסף של ההליך שננקט נגדו, בטענה להיעדר סמכות מקומית – שהרי, לטענתו, הוא תושב מדינת ניו ג’רזי, שאינה נמצאת בתחום סמכותו המקומית של בית המשפט אשר נדרש לתובענה. כן ביקש הוץ, להשהות את הדיון בבקשה לצו המניעה הזמני שהגישה סוני, עד להכרעה בבקשתו הוא. עוד כתב הוץ בבקשתו, כי “תיק זה אינו מהווה ניסיון מצד סוני להגן על קניינה הרוחני, או לחילופין ניסיון תם-לב לקבלת סעד מאת בית המשפט; תחת זאת, תיק זה מהווה ניסיון להעביר מסר לכל אדם המתיימר לעשות שימוש חורג בחומרה מתוצרתה, לפיו כל שימוש שלדידה יהא בלתי-הולם, יגרור השלכות משפטיות כבדות-משקל, ללא תלות בהמצאות כל יסוד משפטי או סמכות לנקיטה בהליך כאמור. לא בכדי הגישה סוני בקשה לקבלת סעד מניעתי במעמד צד אחד – בקשה אשר רצופה במספר אי-דיוקים עובדתיים ומשפטיים, ואם בכך לא די, הגישה למר הוץ, שהינו תושב ניו-ג’רזי, העתק ממסמכי הבקשה אך שעות ספורות עובר לקביעת הדיון המקדמי בתיק זה, בבית משפט במדינת קליפורניה – זאת תוך מניעת האפשרות מפרקליטיו, להגיש תגובה הולמת…”. הדיון בבקשתו של הוץ יתקיים באפריל, בשמונה לחודש.

חרף תגובתו של הוץ, ביכרה השופטת, סוזן אילסטון, לקבל את בקשתה של סוני והוציאה צו מניעה זמני נגד הוץ, תוך שהיא מנמקת את החלטה כדלקמן: “המבקשת [חברת סוני] הגישה ראיות משמעותיות, המצביעות על-כך שהמשיב, ג’ורג’ הוץ, הפיר את חוק זכויות היוצרים של המילניום הדיגיטלי…”, כמו כן, הורתה השופטת להוץ “להעביר לידי צד שלישי ניטראלי, אשר ייבחר על-ידי הצדדים, מחשבים, כוננים קשיחים, תקליטורים, מכשירי החסן ניידים, וכל מכשיר אחסון מידע אחר […], למטרת בידודו והסרתו של מידע הקשור בפעילות המשיב בתחום עקיפת מנגנוני ה- TPM [ Technological Protection Measures , אמצעי הגנה טכנולוגיים – ] במערכת ה- PlayStation 3 …”, וכן קבעה כי “המכשירים יוחזרו להוץ במהרה, לאחר שהמידע [המפיר] בודד והוסר מהם…”. הוץ, מצדו, החל באיסוף תרומות לשם מימון ייצוגו המשפטי – פעולה אשר לדבריו, נחלה הצלחה רבה, כשהצליח, בתוך ימים ספורים, לצבור סכום כסף אשר יספיק לשם מימון הייצוג “לעת זו”.

תיק זה הינו משמעותי, שכן, דן הוא בשאלה כבדת-משקל שביסודה האיזון שבין חירותו של הפרט להשתמש בקניינו (המכשור שרכש במיטב כספו) אל מול אינטרס יצרנית המכשור להכתיב את אופן השימוש, בהתאם לשיקוליה, או בפשטות: האיזון הראוי בין זכויות המשתמש לבין זכויות היוצרים.

אופיו של התיק, ככזה, מקבל משנה תוקף בייחוד לאור ההנחה, כי שימוש חורג במכשור כגון קונסולת ה- PlayStation 3 , יגרור, כמעט תמיד (מבחינה טכנית), הפרת זכויות יוצרים. שהרי, הדרך המעשית היחידה לאפשר שימוש כאמור, היא לבצע שינויים בתוכנה (המוגנת) שבמכשיר. השאלה העולה מתיק זה, היא, אפוא – האם ניתן “לכבול” את הצרכן, ולהצר את השימוש שיעשה במכשור שרכש, בנימוק להפרת זכויות יוצרים ו/או הפרת דברי חקיקה ספציפיים (כדוגמת חוק זכויות היוצרים של המילניום הדיגיטלי בארה”ב), אשר נועדו לשם מניעת עקיפתם של מנגנוני הגנה טכנולוגיים שנועדו למנוע פיראטיות, אך בד-בבד גם מגבילים את חירות הפרט לעשות שימוש בקניינו באופן שאינו מהווה, כשלעצמו, משום הפרת זכויות יוצרים. דוגמה יפה לכך היא כאשר מתכנת חובב כותב תוכנה וחפץ להפעילה על גבי המכשיר.

לטענת הוץ, השימוש החורג לאו-דווקא מהווה משום צוהר לשגשוגה של פיראטיות (תופעה שהוא, עצמו, מגנה), אלא שמטרתו היא לאפשר לכל מאן-דהו, ללא תלות באמצעיו, ליצור תוכנה אשר תרוץ על-גבי הפלטפורמה הסגורה.

לא למיותר לציין בשלב זה, כי בעבר, אפשרה סוני למשתמשים להתקין מערכת הפעלה משנית ( Linux ) במכשיר ה- PlayStation 3 – פונקציונאליות הידועה בשם ” OtherOS ” (אם כי אך ורק במכשירי הדור הראשון, שכן, פונקציונאליות זו נפקדה לחלוטין ממכשירי הדור השני – מכשירים הידועים כ-” PS3 Slim “, ששיווקם החל בחודש ספטמבר לשנת 2009). אולם, בשלב מסוים, הסירה אפשרות זו באמצעות עדכון תוכנה (גרסה 3.21), בנימוק לקוני לפיו ההסרה מחויבת מ”שיקולי אבטחה”. בעשותה כך, העמידה סוני בעלי מכשירים רבים בפני שוקת שבורה: אם יבחרו שלא לעדכן את גרסת התוכנה, לא יוכלו להפעיל כותרים חדשים (הדורשים את התקנת הגרסה העדכנית) ואף לא יוכלו להתחבר לרשת ה- PSN (” PlayStation Network ” – שירות המאפשר משחק מרובה משתתפים ורכישת תכנים).

מנגד, אם אכן יבחרו לעדכן, יאבדו פונקציונליות, שעבור חלקם יקרת-ערך היא אף עד כדי היותה אחד הטעמים העיקריים לרכישת המכשיר (פונקציונאליות ה-” OtherOS ” אפשרה למעוניינים לעשות, לדוגמה, שימוש מדעי במכשיר – או אף במספר מכשירים המחוברים יחדיו באמצעות רשת – לשם ביצוע חישובים מתמטיים כבדים, שכן, המכשיר, בכל הנוגע לכוח חישוב, רב עוצמה הוא).

ודוק, זה מכבר הוגשו מספר תביעות כנגד סוני לאור הסרתה החד-צדדית את פונקציונאליות ה-” OtherOS “. בתובענה ייצוגית אשר הוגשה על-ידי אזרח אמריקאי, אנטוני ונטורה, באפריל אשתקד, נטען כי הסרת הפונקציונאליות פוסט-פקטום “… אינה אך מהווה הפרת חוזה מכר בין סוני ללקוחותיה […], אלא אף מהווה היא התנהלות עסקית מטעה ובלתי-הוגנת, אשר ננקטת כלפי מיליוני לקוחות תמימים”. הוץ מצדו טוען, כי מעשיו אינם אלא פועל יוצא של התנהלותה של סוני, שהרי כל שעשה הוא – להשיב למשתמשים את הפונקציונליות אשר שללה מהם באופן חד-צדדי, וכי הפיראטיות הנובעת מפריצת המכשיר למטרה זו היא אך עניין אינצידנטלי, שאינו בשליטתו.

יהא זה מעניין, אם כן, לראות כיצד יתמודד בית המשפט בבואו לפסוק הן בהליכים שבהם פתחה סוני כנגד פורצי מכשיר ה- PlayStation 3 , והן בהליכים אשר הוגשו כנגדה, בשל הסרתה החד-צדדית את פונקציונאליות ה-” OtherOS “.

על-פי פרסומים, במסגרתו של הליך אחר שבו נקטה סוני, בוצעה פשיטה משטרתית בביתו של תושב גרמניה, אלכנסדר יגורנקוב, אשר פרסם מידע רב אודות ההנדסה ההפוכה ( Reverse Engineering ) שביצע ברכיבי מפתח במכשיר ה- PlayStation 3 . יגורנקוב נדרש להסיר את כל המידע שפרסם וכן נדרש להימנע מפרסום מידע מפיר חדש – זאת לאחר שהתקבלה בקשתה של סוני לצו מניעה זמני במעמד צד אחד, על-ידי בית המשפט המחוזי שבהמבורג. אולם יגורנקוב, בצעד יוצא דופן, עמד במריו, התעלם(!) מקיומו של הצו השיפוטי ואף שחרר מידע נוסף. “אתם יודעים, רבותיי, תסברו שיצאתי מדעתי, אולם מעולם לא ישנתי טוב מאשר ביומיים האחרונים. אינני יודע כיצד להסביר תחושה זו, אולם כל אותם איומים בדבר מאסר וקנסות כספיים כבדים – שמחת זקנתי. אגב, סוני מתעתדת לדרוש ממני 750 אלף יורו במידה שאסרב לשתף פעולה. הם אינם מכירים אותי כלל ועיקר; גובה הסכום אינו מעניין אותי, מצדי, שיוכפל – ככל שהסכום יאמיר, כך גם תתעצם בי המוטיבציה. הם לא מבינים מה מניע אותי, כסף ואף החיים הם נטולי משמעות עבורי ללא ידע. לי מוח מדעי והידע משמש לו מזון. ללא HV [ Hypervisor , אותו רכיב מפתח, נשוא המחלוקת – .] […], חיי – נטולי משמעות”, כתב.

לשון הרע

שומר סף מקוון

לאחרונה צד את עיני פסק הדין בעניין ת“ק 8796-06-08 (ת“ק ת“א) אבי רועי דוביצקי נ` ליאב שפירא אשר ניתן בבית

ענן סוברני

ענן ריבוני

ענן ריבוני או סוברני (Sovereign Cloud) זוכה לתשומת לב משמעותית בשנים האחרונות, בעיקר לאור הצורך הגובר של ממשלות וארגונים גדולים

הקשחת מערכות מחשוב

הקשחת מערכות מחשוב

אחת מהדרכים האפקטיביות לסיכול תקיפת סייבר היא הקשחת מערכות המחשוב של הארגון. במטרה להעניק לארגונים במשק הישראלי עמידות בפני מתקפות

פרטיות תלמידים בלמידה מקוונת מרחוק

פרטיות תלמידים בלמידה מקוונת מרחוק

למידה מקוונת מרחוק חושפת תלמידים לסיכוני פרטיות משמעותיים, לרבות חשיפת מידע אישי ודליפות מידע. הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת הנחיות להגנה מוגברת על פרטיות התלמידים.