מיסוי מטבעות קריפטו

הקדמה

השימוש במטבעות קריפטוגרפיים יצר לא מעט גלים ושרטט גבולות חדשים בנוף הפיננסי הבינלאומי והישראלי כאחד. עם זאת, קיים תחום קריטי אחד אשר המסחר במטבעות וירטואליים הסתבך באופן משמעותי – מיסוי מטבעות קריפטו.

רשות המיסים בארצות הברית והגופים המקבילים לה במקומות נוספים בעולם, כגון האיחוד האירופי, איחוד האמירויות וישראל, מתייחסים למטבעות קריפטוגרפיים כנכסים ולא כמטבע. המשמעות, בעלי מטבעות מחוייבים במס רווחי הון ומאופן החישוב המקובל בחלק לא קטן של מדינות העולם, מתעורר עניין ייחודי למטבעות וירטואלים הנובע בעיקרו מהעדר דיווח או יכולת דיווח חד-חד ערכי של נתוני העסקאות.

הבנת אופן חישוב המס במסחר בקריפטו, במיוחד בהתחשב בניואנסים של תחומי שיפוט שונים, חיונית לכל מי שבחר להשקיע במטבעות קריפטוגרפיים. מוטב לפנות לבעל מקצוע ולקבל ייעוץ משפטי / מיסויי בהקדם האפשרי ולכל המאוחר לפני מימוש.

 
FIFO, LIFO ושאר ירקות

חלק נכבד מרשויות המיסים בעולם בחרו להתייחס למטבעות קריפטוגרפיים לצורכי מס, כאל נכס. העברת הבעלות במטבעות, בין אם באמצעות מכירה, סחר או כל פעולה אחרת, בסבירות גבוהה תקיים את הרף הנדרש לאירוע מס רווחי הון. באמרת אגב יצויין כי במידה וההכנסה ממטבעות קריפטוגרפיים נובע מכרייה, הימורים, קבלת תשלום בקריפטו עבור מוצר או שירות, או כל פעולה שתיכנס בהגדרת הכנסה אחרת, רשות המיסים מתייחסת להכנסה כאל הכנסה חייבת ותשלום המס בפועל תלוי בהכנסה הכוללת ולא ברווחי מכירת המטבע הוירטואלי.

המפתח לחישוב רווחי או הפסדי הון נסמך על בסיס עלות רכישת הנכס הספציפי והתמורה שהתקבלה ממכירתו. לצורך כך, רשויות המיסים משתמשות במספר שיטות לקביעת בסיס העלות והנפוצות ביותר הן First-In-First-Out (FIFO), Last-In-First-Out (LIFO).

שיטת FIFO, ראשון נכנס – ראשון יוצא, מקיימת את ההנחה כי היחידה הראשונה של מטבע קריפטוגרפי שנרכשה, תהיה היחידה הראשונה בתור להימכר. כך למשל, אם רכשתם ביטקוין אחד ב-$10,000, אחר ב-$20,000, ולאחר מכן מכרתם ביטקוין אחד וקיבלתם $25,000, שיטת FIFO תניח כי מכרתם את הביטקוין שנקנה ב-$10,000. לפיכך, הרווח החייב במס יהיה $15,000 ($25,000 – $10,000).

לעומת זאת, בשיטת LIFO, היחידה האחרונה שנרכשה נחשבת לראשונה שנמכרה. אם תשתמשו באותה דוגמה במודל LIFO, אחרון נכנס – ראשון יוצא, הרווח החייב במס יהיה $5,000 ($25,000 – $20,000), בהנחה שמכרתם את הביטקוין שנקנה ב-$20,000 תחילה.

מתברר כי לבלוקצ’ין אין עניין באיזו יחידת מטבע מדויקת אתם מבקשים למכור אך לרשות המיסים מידע זה קריטי. אם אין תיעוד ברור המזהה באופן חד-חד ערכי את יחידת המטבע שנרכשה ונמכרה. לדוגמה, רכשתם יחידת איטריום לפני 5 שנים ויחידת איטריום אתמול.  היום בחרתם למכור יחידת איטריום. מבחינת רשות המיסים, ללא זיהוי ספציפי, יחידת מטבע האיטריום שנמכרה תחשב כיחידת המטבע הראשונה, זו שנרכשה לפני שנים. בכך עלולה להיווצר חבות המס גבוהה מזו שהיתה אמורה להיות אילו היה מוגש תיעוד המאפשר לזהות באופן מדויק את יחידות המטבעות הנמכרים. 


מיסוי מטבעות קריפטו במספר תחומי שיפוט בעולם ובישראל

בארצות הברית, רשות המסים (IRS) מתייחסת למטבעות קריפטוגרפיים כרכוש לצורכי מס. אם קניתם מטבע קריפטו ומחזיקים בו ללא מכירתו, אין השלכות מס מיידיות. אם קניתם וכעת מוכרים מטבעות קריפטוגרפיים ביותר ממה ששילמתם ברכישה, יש לכם רווח הון ואתם חייבים במס על הרווח הזה. אם מכרתם בחסר, פחות ממה ששילמתם עבור הרכישה, מס ההכנסה האמריקאי יכיר בהפסד הון אשר יכול לשמש אתכם לקיזוז רווחי הון ובכך להפחית את גובה תשלום המיסים שלכם.

מיסוי מטבעות קריפטוגרפיים באירופה אינו אחיד מאחר ולכל מדינה באיחוד האירופי יש את התקנות שלה. עם זאת, כמו בארה”ב, רוב מדינות אירופה מתייחסות למטבעות קריפטוגרפיים כנכס חייב במס, בכפוף למס רווחי הון. שיטות חישוב בסיס העלות, כמו FIFO ו-LIFO, מוכרות גם הן במדינות רבות. לדוגמה, גרמניה בדרך כלל מיישמת את שיטת FIFO אלא אם משלם המסים יכול להוכיח באופן אמין שיטה אחרת, כגון LIFO או זיהוי ספציפי.

באיחוד האמירויות הערביות, בזמן כתיבת שורות אלה, אין תקנות מפורשות הנוגעות למיסוי מטבעות קריפטוגרפיים. לאור מעמדה של איחוד האמירויות כמרכז פיננסי עולמי משמעותי, היא קיבלה בברכה טכנולוגיות בלוקצ’יין, מטבעות וירטואליים וניכר כי העסקים הקשורים אליהן משגשגים. לאיחוד האמירויות אין מס רווחי הון, כך שאנשים המרוויחים ממכירת מטבעות קריפטוגרפיים אינם מחויבים במס על רווחים אלה. עם זאת, חשוב לציין שעסקים העוסקים במטבעות קריפטוגרפיים כחלק מפעילותם עשויים להיות כפופים למס חברות שנכנס לאחרונה לתוקף ומס ערך מוסף.

בישראל, רשות המסים מתייחסת למטבעות וירטואלים כנכסים ומשכך מס רווחי הון חל על עסקאות במטבעות קריפטוגרפיים. בישראל מיושמות שתי שיטות חישוב, FIFO וזיהוי מסוים בעת קביעת בסיס העלות עבור עסקאות מטבעות קריפטוגרפיים.

לדוגמה, אם קניתם יחידת איטריום אחת ב-3,000 שקל, אחרת ב-4,000 שקל, ומכרתם יחידת איטריום אחת ב-5,000 שקל. בשיטת FIFO, מס ההכנסה הישראלי יניח, כברירת מחדל, כי מכרתם את יחידת האיטריום הראשונה שנרכשה ב-3,000 שקל ומשכך הרווח החייב שלכם עומד על 2,000 שקל.

חשוב מאוד לציין כי כל מי שדיווח לרשות המיסים הישראלית או שבכוונתו לדווח על עסקאות קריפטו חייב להקפיד הקפדה יתרה כי הדיווח כולל את כל העסקאות שביצע על הבלוקצ’יין ולא עסקאות מסויימות. אחרת, המדווח עלול למצוא עצמו כמי שיחשב על-ידי רשות המיסים כמשמיט הכנסות ומשם קצרה הדרך לכתב אישום בגין עבירה פלילית.

 
מספר פתרונות

  • עדכון בדיני המס. חוקי המס והתקנות יכולים להשתנות ורשות המיסים יכולה לפרסם הנחיות חדשות ללא הודעה מוקדמת. לכן, חשוב להישאר מעודכנים בהנחיות האחרונות של רשות המיסים הרלוונטית כיצד יש לטפל במטבעות קריפטוגרפיים לצורכי מס.
  • שמירת תיעוד מפורט. קריטי לשמור מידע אודות עסקאות מן העבר בהן רשות המיסים פועלת לפי FIFO, בלעדיו רשות המיסים יכולה לקבוע כי נוצר רווח מלאכותי, בעוד שבפועל הסוחר נמצא בהפסדים. עליכם לרשום את כל מועדי העסקאות שביצעתם, את הערכים הן במטבע קריפטוגרפי והן במטבע המקומי בזמן כל עסקה, את העמלות הקשורות לכל עסקה וכתובות הארנקים המעורבות. רשומות מפורטות יקלו באופן מהותי על חישוב המיסים שלכם בכלל ובפרט יסייעו במידה ותעברו ביקורת.
  • ייעוץ מקצועיאם אינכם בטוחים מהם חובות מס קריפטו שלכם, מאוד מועיל להתייעץ עם בעל מקצוע בתחום המס. בעל המקצוע יכול להיות רואה חשבון מוסמך (CPA) המתמחה במטבעות קריפטוגרפיים, עורך דין המתמחה בדיני מס או יועץ מס. בעלי מקצוע אלה יכולים לספק ייעוץ המותאם למצבכם הפרטני ולהבטיח כי אתם עומדים בכל החוקים והתקנות הרלוונטיים.
  • שרותי ניתוח חבות מס NFT וקריפטואחד הפתרונות המוצלחים במיוחד לבעיית זיהוי מועדי רכישת ומכירת מטבעות וירטואליים נמצא בשרותי ניתוח חבות מס קריפטו המספקים מערכת היודעת לאסוף מידע מן הבלוקצ’יין, לנתח את המידע ולדייק בנתוני העסקאות. בשוק הבינלאומי מספר לא מבוטל של ספקי שירותי ניתוח לבות מס במכירת מטבעות וירטואליים, כגון: CoinTracker, CoinLedger ועוד. שירותים אלה נועדו לפשט את תהליך חישוב ודיווח מיסים על עסקאות מטבעות קריפטוגרפיים באמצעות אוטומציה של יבוא כל המידע מן הבלוקצ’יין לרבות נתוני העסקאות מפלטפורמות מסחר שונות וחישוב מדויק של כל הרווחים וההפסדים באמצעות שיטת בסיס העלות, כגון FIFO או LIFO, ולהפיק את דוחות המס הדרושים.
 
שרותי איסוף, ניתוח וחישוב מס למסחר במטבעות קריפטוגרפיים

גם בישראל ניתן למצוא ספקי שרותים בתחום חישובי מס ולאחרונה אף קיבלנו הדגמה של שרותי BITTAX הנשענים על מערכת איסוף, ניתוח וחישוב המאפשרת לדעת באופן מדוייק את כל נתוני וחישובי העסקאות והמס הנדרש לתשלום. ביטקס טוענת כי היא יכולה לחסוך בחבות המס על פעולות שנעשו בעבר, באמצעות טכנולוגיית הזיהוי הספציפי של יחידות המטבע שנמכרו בפועל. בשיטת הזיהוי הספציפי, המערכת מאפשרת הפקת דוח אשר המשתמש יכול להציג בפני רשות המסים. שיטה זו טובה במיוחד למקרים בהם נרכשו מטבעות במספר מועדים שונים במהלך השנים ובשוק עולה.

במהלך המצגת התברר כי מדובר במערכת קלה לשימוש. לאחר פתיחת חשבון המערכת מדריכה את המשתמש להזין את המידע הנדרש ואיך להשיגו. בשלב איסוף המידע, המשתמש מתבקש להזין כתובות ארנקים וזירות מסחר והמערכת שואבת את כל המידע על תנועות המטבעות שסחר בבלוקצ’יין. המערכת יודעת להמליץ ללקוח על חוסרים במידע ומדריכה כיצד לאתר כתובות בלוקצ’יין נוספות באמצעות אחזור נתונים מפלטפורמות שונות, כגון: זירת מסחר, ארנק אישי, ארנק של צד שלישי. המערכת מאפשרת גם השלמת מידע ידנית וניתן לפרט את הסיטואציה עם הפניה למקור המידע הרלוונטי. במידה והמשתמש מעדיף שלא להזין את המידע החסר, המערכת מבצעת מספר פעולות ויוצרת מספר הנחות לגבי הכתובת, עלות הרכישה וכיו”ב. כל הנחה שכזו מקבלת ביטוי בדוח הסופי.

בכל פעם שהמערכת מקבלת כתובת בבלוקצ’יין, היא יודעת לאתר כתובות נוספות אשר היו באינטראקציה עם הכתובת שנמסרה. המערכת יודעת גם לאתר כתובות באמצעות פיסות מידע בודדות, כגון – Extended Public Key (Xpub) (מפתח ציבורי מורחב) במסגרת מסחר בביטקוין. הדוח הראשוני שמופק על-ידי המערכת מספק מידע לגבי החסכון האפשרי במס, אך לא ניתן לעשת בו שימוש אמיתי מול רשויות המס כי חסר פירוט הפעולות. בכדי לקבל את הדוח המלא, על הלקוח להתקשר עם ספק השירות.


סיכום

למרות נבואות הזעם, נכון למועד כתיבת שורות אלה המסחר במטבעות קריפטוגרפיים ממשיך ברחבי העולם ומתרחב למקומות נוספים. עבור סוחרים ומשקיעים בקריפטו חיוני להבין את השלכות המס על העסקאות שביצעו.

בעוד שדיני מיסוי קריפטו עשויים להשתנות במידה רבה, הבנת המושגים הבסיסיים של בסיס עלות ושיטות כמו FIFO, LIFO וזיהוי ספציפי מכרעת בהקטנת חבות המס.

בין אם תבחרו לעשות שימוש ברישום ידני או בשרותי חישובי מס קריפטו, תמיד מומלץ להיעזר בבעל מקצוע בתחום כדי להבטיח עמידה בכל חובות המס הרלוונטיות.

פרטיות תלמידים בלמידה מקוונת מרחוק

פרטיות תלמידים בלמידה מקוונת מרחוק

למידה מקוונת מרחוק חושפת תלמידים לסיכוני פרטיות משמעותיים, לרבות חשיפת מידע אישי ודליפות מידע. הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת הנחיות להגנה מוגברת על פרטיות התלמידים.