יישוב סכסוכים באמצעות האינטרנט

 תופעת הגישור והפישור הנה אחד מתחומי המשפט המתפתחים והבולטים בישראל. יש הגורסים כי התפתחות זו נובעת מהחיסכון העצום בכסף ובזמן לעומת פניה לבתי המשפט ויש הגורסים כי ההצלחה הכבירה בארצות הברית ובמדינות המפותחות מהווה מגנט לפיתוח תופעה זו גם בישראל. כדרכים אלטרנטיביות לפתרון סכסוכים, מציעים הליכי הגישור והפישור גישה רגישה ועדינה יותר לפתרון סכסוכים, המתבטאת, בין היתר, בהקניית אפשרות של שליטה על ההליך לצדדים המתדיינים, התמקדות על צורכיהם ופתיחת ערוצי תקשורת ביניהם. המונח “גישור“ מועדף כיום כיוון שבניגוד למונח “פישור“ אין הדיון מחייב ויתור של מי הצדדים, אלא בניית גשר, ובמילים אחרות, מציאת פתרון אשר יתאים לשני הצדדים וישרת את מטרותיהם.

בעולם הפיזי הליכי הפישור כוללים פגישות משותפות ואישיות עם מגשר שמגשש אחר פתרונות יצירתיים שיספקו את הצדדים, באמצעות הקשבה, מתן במה לרגשות ושימוש בטכניקות שונות. מאחר וההליכים הם וולנטריים ואינם חוסמים גישה להליכים משפטיים נוצר מצב שבו כמעט ולא ניתן להפסיד. במקרה הגרוע מופסקים ההליכים, ע“י אחד הצדדים או המגשר עצמו במידה והגיע למסקנה שהסכסוך אינו ניתן לגישור ומשיב את הצדדים לבית המשפט. אם בכל זאת נמצא פתרון לסכסוך, אין הוא נכפה על צד כלשהו ללא הסכמתו. יתרה מכך, מאחר והמגשר מחויב לסודיות, ברוב המקרים, העובדות אשר נחשפו למגשר על ידי צד אחד לא יגיעו לידיעת הצד השני, והאחרון לא יוכל לעשות בהם שימוש בבית המשפט.

למרות שפתרון הגישור נראה כה מושלם, המכשול המרכזי בגישור נמצא בשלב הראשון בהליך – הסכמת הצדדים לסכסוך להגיע לשולחן הגישור. למצער, במקרים בהם מרימים ראשם רגשות כמו הכבוד והנקמה שגוברים על שיקול הגיוני וקר, בדרך כלל יעדיפו הצדדים להלחם עד חורמה אחד בשני מאשר לשבת ולהידבר. בכל זאת המדיניות בארץ מעודדת את הליכי הגישור וצדדים הפונים לבית המשפט מופנים לגישור עוד לפני תחילת ההתדיינות, בדומה לבוררות. אם בעולם הפיזי יש מידה לא מבוטלת של הצלחה להליך הגישור, אזי מדוע שלא להמירו לעולם המקוון? הרי ברור כי לגישור באינטרנט יש פוטנציאל עצום מעצם היותו וירטואלי.

באינטרנט קיימים אתרים המעסיקים מגשרים מקצועיים הפותרים סכסוכים מכל הסוגים, אתרי גישור המתמחים בהפרות שביצעו אתרים אחרים או אתרים המתמחים בסוגי עסקאות ספציפיים כגון ביטוח, טכנולוגיה וכיו“ב. פתרון הסכסוכים מתבצע על-ידי המגשרים הנעזרים בדואר אלקטרוני, מסרים מידיים (Instant Messaging) ושיחות ועידה באמצעות חדרי צ`ט או וידאו. האתרים פועלים בדרך כלל עשרים וארבע-שבע כך שניתן לפתור סכסוכים בנוחות ובלי לחצים, מעבר לשעות העבודה כאשר היתרון הבולט ביותר, ללא כל ספק – סוגיית המיקום.

כאשר הצדדים לסכסוך רחוקים פיזית, אין צורך בקביעת מקום שיפוט או המשא ומתן הנוח לצדדים או למי מהם. באמצעות האינטרנט, יוכל כל צד לנהל משא ומתן ממשרדו או מביתו בנוחות המרבית. באופן זהה, ניתן לנטרל מכשולים של שפה, שיטות משפט שונות ויתרון ה“מגרש הביתי“ כך שהגישור יתבצע בצורה הניטרלית וההוגנת ביותר. יתרון נוסף טמון בדרך הקלה והנוחה בה יכול כל צד ליזום את הליכי המשא ומתן. בתחום הגישור ידוע כי החלק הקשה ביותר בהליך הוא ההגעה לשולחן הדיונים, כאמור, אך ברגע שהצדדים כבר מצויים בדיון, הדברים פשוטים יותר ואתרי הגישור באינטרנט מקלים באופן מהותי על הצדדים.

הגישור באינטרנט מתחיל בדרך כלל על ידי פנייה של אחד הצדדים לאתר הגישור בבקשה לפתוח עבורו תיק. המבקש ממלא את פרטי הסכסוך והאתר המגשר שולח הודעה לצד השני באמצעות הדואר האלקטרוני. אם יש גם לצד השני נכונות להיכנס להליכי הגישור המקוון, הרי שאין, למעשה, גבול לאפשרויות וכל זאת בתמורה לשכר-טרחה פעוט המשתנה מאתר לאתר, סכום מבוטל ביחס להליך משפטי קונבנציונאלי.

כך לדוגמא, האתר www.cybersettle.com מתמחה בתביעות כנגד חברות ביטוח. לטענת מפעילי האתר, באמצעות שירות הגישור הניתן באתר, הסתיימו בגישור תביעות בסך כולל העולה על 50 מיליון דולר ומשתמשות בו מעל ארבע מאות שבעים וחמש חברות ביטוח. אין ספק שלחברות הביטוח המתמודדות עם אין ספור תביעות, פתרון כה יעיל, נוח, זול, חסוי ומנוטרל מפרוצדורות ומגינוני ראווה, מהווה אמצעי שלא יסולא בפז.

באופן דומה, באתר www.squaretrade.com ניתן למצוא פתרון לסכסוכים הנוגעים בעיקר לעסקאות אשר נעשו באמצעות האינטרנט. באתר מאגר של מגשרים מקצועיים והצדדים יכולים לבחור מגשר המתאים לדרישותיהם. בחירת המגשר מדגימה כיצד הצדדים שולטים על ההליך, גורם אשר תורם לתחושה כי ההסכם הסופי אינו נכפה על צד כלשהו, וכי הכל נעשה בהסכמה. לסיכום, עד כמה שהגישור הקונבנציונאלי יוצר מצב בו אין מפסיד ומנצח, הגישור המקוון כרוך בטרחה ובהוצאות מינימאליים ובמקרים מסוימים ניתן אף להגיע לפתרון הסכסוך תוך זמן קצר. פתרון סכסוכים באינטרנט חיוני לנושאים מסוימים כגון בתחום עסקאות בינלאומיות, אולם השימוש באינטרנט יכול להוות תמיד בסיס איתן להדברות ולפגישה משותפת עם מגשר, אם ירצו בכך הצדדים.

סמכות שיפוט

סמכות שיפוט באינטרנט, לאן?

סמכות שיפוט אחת מהבעיות המרכזיות בתחום המשפט באינטרנט נובעת מתחום סמכות השיפוט המקומי והענייני באינטרנט. לפני שבועות מספר התייחסתי להשלכות

פרטיות תלמידים בלמידה מקוונת מרחוק

פרטיות תלמידים בלמידה מקוונת מרחוק

למידה מקוונת מרחוק חושפת תלמידים לסיכוני פרטיות משמעותיים, לרבות חשיפת מידע אישי ודליפות מידע. הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת הנחיות להגנה מוגברת על פרטיות התלמידים.