חוק האח הגדול מאוזן לאוזן

נראה שפסיקתו של בית המשפט הגבוה לצדק כי עידן המידע מצדיק מתן הרשאה רחבה יותר למדינה לפגוע בפרטיותנו, נבלעה בין הנפקת פייסבוק, דרום תל-אביב בנקודת רתיחה ובדיקות הסאונד של מדונה באצטדיון רמת-גן.

למי שעדיין אינו מודע לכך, פורסם השבוע פסק הדין בבג”ץ 3809/08 האגודה לזכויות האזרח ואח’ נ’ משטרת ישראל ואח’, אשר עסק בשאלת חוקיות חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת) תשס”ח – 2007, הידוע גם בכינוי “חוק האח הגדול” ולצורך מאמר זה יכונה ה”חוק”.

החוק, אשר אושר בשלהי שנת 2007, מספק ל-7 רשויות ממשל לקבל כמעט את כל המידע הנוגע לתקשורת כגון שיחות, מסרונים, דוא”ל, המתבצעים באמצעות טלפון, טלפון נייד או מחשב. מדוע כמעט? כי החוק מאפשר קבלת כל המידע החיצוני למסר, כגון נתוני שולח ונמען, מיקום, סוג, מועד וכיו”ב אך לא את תוכנו. בכדי שרשות ממשלתית תוכל לעיין בתוכן המסר עליה לפעול בהתאם לכללים הקבועים בחוק האזנת סתר, התשל”ט-1979 ותקנותיו. לאלה שחושבים לעצמם, על איזה פגיעה בפרטיותי מודבר כאשר התוכן אינו נחשף? כדאי לחשוב שוב. ניתן ללמוד רבות על אדם, אך ורק באמצעות האתרים אליהם גלש, המקומות הפיזיים בהם ביקר וכיו”ב. איסוף מידע שכזה ושימוש בו עלול לפגוע פגיעה חמורה באדם, בסובבים אותו ובתלויים בו.

ככל שנוגע לקבלת נתוני התקשורת שלכם, דרך המלך הינה באמצעות פניה לבית המשפט ושכנועו כי בנסיבות העניין יש מקום לקבל מידע זה. כמו כן מאפשר החוק דרך קצרה ומהירה יותר ב לקבל את נתוני התקשורת שלכם ללא ביקורת של בית המשפט וזאת במקרים מיוחדים בהם אין מספיק זמן לקבל צו מבית המשפט.

האגודה לזכויות האזרח סברה כי החוק רחב וגורף מידי עד כדי פגיעה בזכות לפרטיות הקבועה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. לשכת עורכי הדין סברה כי החוק פוגע בחסיונות הקבועים בחוקים אחרים, כגון חסיון עו”ד-לקוח, אשר מובילה לפגיעה נוספת בזכות להליך הוגן ובחופש העיסוק. לכן עתרו גופים אלה לבג”ץ וביקשו מן הרשות השופטת כי תבהיר לרשות האוכפת כי יש גבול לחדירה לפרטיות הציבור הישראלי. מועצת העיתונות הצטרפה בשלב מאוחר יותר לאור זאת שניתן באמצעות החוק לחשוף מקורות עיתונאים ובכך תפגע הזכות לחופש הביטוי. הדיון בשתי העתירות אוחד ולמי שממש מתעניין, מומלץ לקרוא את הנימוקים המפורטים על 75 עמודי פסק הדין.

בית המשפט הבהיר כי הוא מודע לפוטנציאל הגלום בחוק לפגיעה חמורה בפרטיות, על האפשרות של המדינה לרכז בידה מידע רב על הציבור והחשש כי עלול להיעשות בו שימוש לרעה. יחד עם זאת, המשיך בית המשפט וקבע כי בקרב הטכנולוגי בין הפושעים לרשויות אכיפת החוק, על המדינה לאמץ במהירות גדולה את הכלים והשיטות המתקדמות ביותר בכדי שידן תצא על העליונה. בעידן המידע, סבור בית המשפט כי ההסדרה הנורמטיבית בחוק הינה ראויה ויש בה כדי לאזן בין הזכות לפרטיות אל מול אכיפת החוק. במילים אחרות, מי שמעוניין ליהנות ממנעמי הטכנולוגיה בישראל יהיה צריך לקחת בחשבון וללמוד לחיות עם הסיכונים החדשים והגדולים יותר לפגיעה בפרטיותו.

בית המשפט קבע כי קבלת נתונים על-פי החוק, בין אם באמצעות צו מבית משפט ובין אם באמצעות היתר מיוחד מגורם מוסמך, תתבצע אך ורק במקרים ספציפיים בהם המידע נועד לחקירה בעניין של חשוד או קורבן ספציפי ולא באופן גורף למטרה כללית של גילוי עבריינים ומניעת פשע. ככל שנוגע לקבלת נתונים על –פי היתרים מיוחדים, ללא ביקורת בית המשפט, הרי שאלה יינתנו במשורה ואך ורק במקרים קיצוניים לצורך טיפול בעניין דחוף שאינו מאפשר פניה לבית המשפט לקבלת צו. ככל שהדברים נוגעים לחסיון עיתונאי, נקבע כי אין לקבל מידע הנוגע לנתוני העיתונאי כל עוד זה אינו החשוד בעבירה או הקורבן.

אין ויכוח כי רשויות החוק חייבות לקבל לידיהן את הכלים הטכנולוגיים וסמכות מספקת בכדי לשמור על שלום הציבור ולאכוף את החוק. יחד עם זאת, מהי הדרך הנכונה לצורך ביצוע המטלה וכיצד ניתן להקטין את פוטנציאל הפגיעה בציבור, זו שאלת מיליון הדולר ועל כך עדיין לא ניתנה תשובה.

כאשר ידוע שרשויות עושות שימוש החורג מסמכויותיהן באמצעות פרשנות יצירתית של חוקים כאלה ואחרים, כי משטרת ישראל השתמשה בחוק באופן חריג וכאשר הוכח כי מאגרי מידע פרטי בישראל בכלל ואלה המוחזקים על-ידי המדינה בפרט אינם מאובטחים דיים, הרי שמתן כלים עוצמתיים שכאלה בידי הממשל ללא חובת שקיפות מובנית ומערכת ביקורת חיצונית הינה דומה למתן האפשרות לחתול לשמור על השמנת.

הטיעון – בכדי להגן על הציבור בעידן המידע יש לתת כוח גדול יותר לממשל – אינו חדש. בשנים האחרונות טיעון זה הפך יותר ויותר לנקודת המוצא בחקיקת חוקים המספקים לממשל כלים משמעותיים יותר לצורך חשיפת מידע פרטי ואיסופו. המטרה נעלה, אך התכלית מתחוורת לאורו של ביצוע כושל, במיוחד במקרים בהם הגישה והשימוש במידע מתבצעים ללא ביקורת שיפוטית ובהיחבא.

אמנם, ישראל עדיין לא הגיע לשלב שבו הגנת הפרטיות הינה אות מתה, אך הדרך לשם קצרה מאוד. כך למשל אצל חברתה הגדולה של ישראל, השלמת הבניין החדש במקום מגדלי התאומים מלמדת, אולי, על הגלדת הפצע שנפער בנוף של מהנטן ב-11 לספטמבר. לבטח שאין בכך כדי לצמצם את נחישותו של הממשל האמריקני לדעת הכל, כל הזמן, על כולם. כשם שבישראל מוצג צידוק בטחון הציבור, בימים אלה ממש, מבקש המחוקק האמריקני לתקן את חוק הביטחון הלאומי משנת 1947 שכל גורם, הנמצא בתחום סמכותה של ארצות הברית, יאלץ לשתף מידע פרטי העובר ו/או מוחזק בתחומו עם רשויות הביטחון בארה”ב.

בפסק הדין, הבהיר בית המשפט כי החוק נועד למטרה ראויה בכפוף לשמירה על טוהר מידות והתנהלות ראויה. בכך לא חידש בית המשפט דבר, רק שהפעם הרשות השופטת נתנה את ברכת הדרך לרשות המחוקקת להמשיך ולהגביר את השחיקה בזכותנו לפרטיות באצטלת טובת הציבור ובטחונו. מחפשים הוכחה, לא צריך להמתין זמן רב. לאחרונה פורסם תזכיר לתיקון החוק שנועד להרחיב את השלכותיו והשפעתו ולא לצמצמן. אם נמשיך כך, מבלי שנשים לב נעבור מעידן המידע לעידן אורווליאני ואז יהיה מאוחר מידי, לכולנו.

פרטיות תלמידים בלמידה מקוונת מרחוק

פרטיות תלמידים בלמידה מקוונת מרחוק

למידה מקוונת מרחוק חושפת תלמידים לסיכוני פרטיות משמעותיים, לרבות חשיפת מידע אישי ודליפות מידע. הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת הנחיות להגנה מוגברת על פרטיות התלמידים.