התביעה בישראל, הדין מקליפורניה

קמתם הבוקר והחלטתם לתבוע את גוגל, פייסבוק או כל ספק שירותי אינטרנט אחר. בהנחה שיש לכם עילת תביעה, עליכם לעבור מספר מחסומים והראשון בהם – תניית השיפוט.

כל ספק שירותים באינטרנט המכבד את עצמו, דואג להכניס להסכם השימוש בשירותיו סעיף הקובע היכן יתקיים הדיון בתביעה וכן איזה דין יחול על ההליכים.

במסגרת תביעה של חברה ובעליה העוסקים בייזום והפקה של ירידי אופנה ולייף סטייל ואירועי תרבות שונים נגד פייסבוק, טענה האחרונה כי התובעים הסכימו לתנאי השימוש הקובעים כי סכסוך בין הצדדים יתברר מחוץ לישראל ובהתאם לדין הקליפורני. התובעים טענו כי תנאי השימוש של פייסבוק מהווים חוזה אחיד ומשכך תניית השיפוט מהווה תנאי מקפח.

בית המשפט המחוזי בתל-אביב קבע כי התובעים לא הצליחו להוכיח כי אכן מדובר בתנאי מקפח בהתאם להוראות חוק החוזים האחידים. בית המשפט קבע כי בנסיבות העניין התנאי של פייסבוק, כי סכסוכים עמה יבחנו על סמך הוראות הדין הקליפורני, אינו חורג מן ההגנה הראויה על האינטרסים של פייסבוק ואין בכך כדי להרתיע לקוחות מסוג התובעים (שאינם צרכנים) מנקיטת אמצעים משפטיים נגד פייסבוק.

בית המשפט אבחן בין תביעה “עסקית” לתביעה “צרכנית” וקבע כי במקרים של תביעה “עסקית” כפיפות פייסבוק למערכת דינים אחת (קליפורניה) מהווה אינטרס עסקי לגיטימי שאינו מקפח את התובעים. בנסיבות אלה, נקבע כי הדיון בתביעה יתבצע בהתאם לדין של מדינת קליפורניה ולא של ישראל.

לסיכום, אם חשקה נפשכם בתביעה נגד ספק שירותי אינטרנט מחוץ לישראל, שימו לב כי אתם בוחרים במסלול הדיוני הנכון.

רעא (מחוזי תל-אביב) טרוים מילר בע”מ נ’ Facebook Ireland Limited

פרטיות בסטרימינג

פרטיות והזרמת מדיה דיגיטלית

הרשות להגנת הפרטיות ניתחה את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של מספר שירותי סטרימינג, בטלוויזיות, מחשבים ופרסמה המלצות לציבור המשתמשים

פרטיות תלמידים בלמידה מקוונת מרחוק

פרטיות תלמידים בלמידה מקוונת מרחוק

למידה מקוונת מרחוק חושפת תלמידים לסיכוני פרטיות משמעותיים, לרבות חשיפת מידע אישי ודליפות מידע. הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת הנחיות להגנה מוגברת על פרטיות התלמידים.