התביעה בישראל, הדין מקליפורניה

קמתם הבוקר והחלטתם לתבוע את גוגל, פייסבוק או כל ספק שירותי אינטרנט אחר. בהנחה שיש לכם עילת תביעה, עליכם לעבור מספר מחסומים והראשון בהם – תניית השיפוט.

כל ספק שירותים באינטרנט המכבד את עצמו, דואג להכניס להסכם השימוש בשירותיו סעיף הקובע היכן יתקיים הדיון בתביעה וכן איזה דין יחול על ההליכים.

במסגרת תביעה של חברה ובעליה העוסקים בייזום והפקה של ירידי אופנה ולייף סטייל ואירועי תרבות שונים נגד פייסבוק, טענה האחרונה כי התובעים הסכימו לתנאי השימוש הקובעים כי סכסוך בין הצדדים יתברר מחוץ לישראל ובהתאם לדין הקליפורני. התובעים טענו כי תנאי השימוש של פייסבוק מהווים חוזה אחיד ומשכך תניית השיפוט מהווה תנאי מקפח.

בית המשפט המחוזי בתל-אביב קבע כי התובעים לא הצליחו להוכיח כי אכן מדובר בתנאי מקפח בהתאם להוראות חוק החוזים האחידים. בית המשפט קבע כי בנסיבות העניין התנאי של פייסבוק, כי סכסוכים עמה יבחנו על סמך הוראות הדין הקליפורני, אינו חורג מן ההגנה הראויה על האינטרסים של פייסבוק ואין בכך כדי להרתיע לקוחות מסוג התובעים (שאינם צרכנים) מנקיטת אמצעים משפטיים נגד פייסבוק.

בית המשפט אבחן בין תביעה “עסקית” לתביעה “צרכנית” וקבע כי במקרים של תביעה “עסקית” כפיפות פייסבוק למערכת דינים אחת (קליפורניה) מהווה אינטרס עסקי לגיטימי שאינו מקפח את התובעים. בנסיבות אלה, נקבע כי הדיון בתביעה יתבצע בהתאם לדין של מדינת קליפורניה ולא של ישראל.

לסיכום, אם חשקה נפשכם בתביעה נגד ספק שירותי אינטרנט מחוץ לישראל, שימו לב כי אתם בוחרים במסלול הדיוני הנכון.

רעא (מחוזי תל-אביב) טרוים מילר בע”מ נ’ Facebook Ireland Limited

שידול לקוחות

שידול לקוחות

הקדמה לפני מספר ימים קיבלתי מכתב התראה לפני נקיטה בהליכים משפטיים משולחנו של מר ישראל ברדוגו, צלם ידוע ומוכר בישראל

פרטיות באפליקציות ספורט

הגנת הפרטיות בספורט

הרשות להגנת הפרטיות בחנה את מסמכי מדיניות הפרטיות של אפליקציות בריאות וכושר פופולריות וכן של מכשירים לבישים רלוונטיים למטרות ספורט ובריאות ופרסמה שורה של המלצות לשימוש בטוח ומאוזן תוך שמירה על פרטיות המשתמשים.

תביעת נגישות אתר אינטרנט

תביעת נגישות אתר אינטרנט – מה עושים?

בתקופה האחרונה יותר ויותר בעלי אתרי אינטרנט ועסקים, קטנים וגדולים כאחד, מקבלים התראה לפני נקיטה בהליכים משפטיים או בקשה לאישור תביעה ייצוגית בגין אי עמידה בהוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו. מה עושים בכדי להתמודד עם מקרה שכזה ומה לעשות בכדי להימנע מכך, במאמר.

מדריך התקשרות עם ספקי מיקור חוץ

מדריך התקשרות עם ספקי מיקור חוץ

במהלך השנים האחרונות חלה עלייה בולטת בשימוש בשרותי מיקור חוץ על ידי ארגונים שונים, הן במגזר הפרטי והן בציבורי. בנסיבות אלה, ספקי השירותים השונים באים במגע עם מידע שלא נאסף

error: Alert: Content selection is disabled!!