הכרת שש-בש כמשחק אסור – תחילתו של מדרון חלקלק

משטרת ישראל ופרקליטות המדינה פנו היום אל חברת “אינטרלוג`יק“ המפעילה את אתר השש-בש Play65, והודיעו לה כי פעילותה נחשבת בעיניהם כפעילות עבריינית ולפיכך עליה להשביתה באופן מיידי. בנוסף, הועברה הבהרה לחברות כרטיסי האשראי, כי אסור להן לשתף פעולה עם חברות המפעילות אתרי הימורים באינטרנט, ולכן אסור להן לבצע סליקה של כרטיסי אשראי לטובת אתרים אלו.

צעד זה מהווה סנונית ראשונה במלחמה נגד אתרי אינטרנט העוסקים בפעילות הנחזית כפעילות הימורים וזאת לאחר שחלפה למעלה משנה מאז הכריז היועץ המשפטי לממשלה על אי חוקיותם של אתרי ההימורים.

בארה“ב, שם הרשויות נוטות להיות יותר אגרסיביות מאשר בישראל, הוגשו בתחילת החודש תביעות פליליות נגד יותר מ-24 אנשים ותאגידים ב-4 מדינות שונות, הקשורים לאתר הימורים המגלגל כמיליארד דולר בשנה. הרשויות בארה“ב מודאגות מן העובדה כי יותר ויותר אמריקאים מהמרים באינטרנט וזאת חרף היות הימורים מקוונים בלתי חוקיים בארצות הברית. מסקר שנערך בתחום, ניתן לראות כי מרבית המהמרים הינם זכרים צעירים ו-70% מן המהמרים באינטרנט החלו לעשות כן רק בשנתיים האחרונות. יש לציין כי אחד התאגידים שהואשמו ממוקם מחוץ לגבולות ארה“ב, אך אחד משותפיו הינו אמריקאי. במהלך המעצר בתיק זה הוחרמו נכסים בסכום עתק של יותר מ-500 מיליון דולר, אחת ההחרמות הגדולות בהיסטוריה של ארה“ב. באותה גישה, הגיעה התביעה הפדראלית בארה“ב להסדר עם חברת ההימורים המקוונת BetOnSports PLC. במסגרת ההסדר נקבע כי החברה הממוקמת בלונדון תחסום גישה למהמרים המגיעים מארה“ב.

אין ספק כי גם בישראל יש עליית מדרגה ככל שנוגע לפעילות הימורים באינטרנט וזו מעלה סוגיות משפטיות רבות, אשר עדיין לא עמדו למבחן אמיתי בבתי המשפט בישראל. שאלת סמכות השיפוט המקומית למשל הינה סוגיה משפטית מעניינת במיוחד ככל שנוגע להימורים מקוונים. רוב אתרי ההימורים מאחסנים את השרתים שלהם במקומות אקזוטיים, בהם החקיקה נגד הימורים נמצאת במקום מאוד נמוך מבחינת סדרי העדיפות או שפעילות ההימורים במקומות אלו בכלל מותרת. האם בתי המשפט בישראל יכולים לקנות סמכות שיפוט נגד אתרים אלו ומפעיליהם? האם מעצם העובדה כי ניתן להמר באתר ממחשב הממוקם בישראל מוקנית סמכות לבית המשפט להחיל על האתר את החוק הפלילי והאזרחי? ולבסוף, האם מערכת המשפט וההוצאה לפועל בישראל תעמוד לצד אתר הימורים מחו“ל המנסה לגבות חובו של אזרח ישראל? לשאלה זו עדיין יש תשובה, ניתן לאכוף פסק דין שניתן נגד מהמר בגין הימוריו בחו“ל כפי שעולה מ ת.א. 996/94 (מחוזי ת“א) Greate Bay Hotel & Casino נ` מרדכי זיפר.

סוגיה משפטית מעניינת נוספת, האם ספק הימורים מחוץ לתחום ריבונותה של מדינת ישראל רשאי להציע את מרכולתו לאזרחי מדינת ישראל? וזו מצריכה בחינה משפטית מדוקדקת. אולם ולו רק בכדי לסבר את האוזן, כאשר ההימורים מתקיימים מחוץ לתחולה הטריטוריאלית של ישראל, בית המשפט בע“א 52/93 ניסים ימיני נ` מרינה שיפינג ליין בע“מ, קבע כי ניהול המשחקים נמצא גם מחוץ לתחום חוק העונשין ולפיכך אין מדובר במעשה בלתי-חוקי. באותה הנשימה אזכיר כי בת“א 2616/00 (מחוזי ירושלים) בש“א 5013/00 המועצה להסדר הימורים בספורט נ` מועדון מינויי טוטו בע“מ ואח` מצא בית המשפט כי חברה ישראלית הממוקמת בישראל ומספקת שירותי עזר לספק שירותי הימורים, חוקיים, מחוץ לסמכותה של מדינת ישראל – עוברת על החוק המקומי בישראל. זאת למרות, כאמור, שפעולת ההימור גופה, מתבצעת כדין מחוץ לישראל.

ההימורים בישראל, אסורים מכוח חוק העונשין, התשל“ז – 1977, כך שארגון או עריכת הימור וכן הצעה, מכירה או הפצה של כרטיסים או כל דבר אחר, הבאים להעיד על זכות להשתתף בהימור, הנם עבירה פלילית אשר לצדה סנקציה פלילית. חוק העונשין קובע, כי גם לשידול או סיוע למבצע העבירה מהווה עבירה. מלשון החוק ניתן ללמוד כי אדם או חברה אשר יספקו שירותי הימורים בתחום ריבונותה של מדינת ישראל, יעברו, חד משמעית, על החוק ויהיו צפויים לסנקציות המפורטות בו. כך גם ימצא אשם כל אדם ו/או חברה אשר יסייעו לספק שירותי ההימורים או ישדלו אחרים להמר וכן במקרה בו אדם ו/או חברה יפעלו בניסיון לסייע לספק שירותי ההימורים ו/או בניסיון לשדל להמר באתר ההימורים. את הגדרת המחוקק של מהו “משחק אסור“ ניתן למצוא בסעיף 224 הקובע כי “משחק אסור“ הינו משחק שבו עשוי אדם לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה לפי תוצאות המשחק, והתוצאות תלויות בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת.

ב“סולם“ שהמחוקק קבע חלק מן המשחקים ימצאו בקצה ה“גורל“ וחלק אחר ימצא בקצה ה“יכולת או ההבנה“. כאשר מדובר במשחק רולטה או בזריקת קוביות, רכיב “המזל“ מופיע באופן בלעדי, או בקירוב לבלעדי, בקצה הגורל של “סולם המשחקים“ בו תוצאת המשחק נקבעת באופן אקראי. דוגמה מובהקת הפוכה לכך, ניתן למצוא במשחק השחמט. במשחק זה, נקודת המוצא של שני השחקנים תמיד זהה (לוח המשחק וסידור הכלים) והתוצאה תלויה באופן בלעדי, או בקירוב לבלעדי, להבנת המשחק וליכולת השחקן.

אך מה לגבי משחקים אחרים שאינם נמצאים בקצוות הסולם, יצורי כלאיים של יכולת, הבנה, מזל וגורל. למען הדוגמה, חשבתי על משחקים המוכרים לי המצריכים מזל ויכולת, ומיד צפו להם משחקי לוח כגון: שש-בש, מונופול, חבלים וסולמות; משחקי קלפים: כגון ברידג`, רמי, בקרה, פוקר; משחקי דמיון כגון: מבוכים ודרקונים ואפילו אציין, בזהירות כמובן, משחקי בורסה ושימוש בכלים כלכליים שונים. בכל אחד ממשחקים אלה קיים רכיב של מזל ורכיב של הבנה ויכולת. האם גם אלה יחשבו כ-“משחקים אסורים“?

לא נותרה כל ברירה, אלא לפנות למחוקק ולשאול והתשובה לא איחרה לבוא. מעיון בהגדרת “משחק אסור“ מתברר כי כל עוד תוצאות המשחק תלויות ברכיב הגורל “יותר“ מרכיב ההבנה או היכולת, אזי מדובר ב“משחק אסור“. במילים אחרות, באם ימצא כי תוצאת משחק תלויה ביותר מ-50% של הבנה או יכולת, אזי מדובר במשחק מותר. זאת כל עוד לא נקבע אחרת על-ידי בית המשפט כי הפרשנות למילה “יותר“ אינה מתייחסת לאחוז הגבוה מ-50%, אלה לנקודת מוצא גבוהה יותר למשל 75%.

על-מנת לקבוע כי משחק הפוקר למשל, הינו משחק אסור, יש להראות כי רכיב הגורל גבוה מ-50% מרכיב ההבנה או היכולת. איזה חלק במשחק הפוקר אינו תלוי בהבנת או יכולת השחקנים? מבלי להיכנס לנבכי המשחק ושלוחותיו, ברי כי חלוקת הקלפים לשחקנים מתבצעת באופן אקראי, קרי – תלוית גורל. אולם חלוקת הקלפים אינה מסיימת את המשחק כמו בבלק-ג`ק, למרות שגם במקרה זה יש מקום ליכולת והבנה במשחק. בפוקר חלוקת הקלפים לשחקנים מהווה נקודת הפתיחה ויש הסבורים כי היא מהווה חלק קטן מתוצאת המשחק בסופו של דבר. האופן שבו ישתמשו השחקנים בקלפים שקיבלו וכן האופן שבו יפעלו השחקנים ללא כל קשר לקלפים שקיבלו, מצריכים הבנה ויכולת.

רק בכדי לסבר את האוזן, השחקנים יכולים לספור קלפים, לבצע פעולות ניהול סיכוי-סיכון חישוביות (המצריכות הבנה ויכולות זיכרון וביצוע חישובים מתמטיים בלתי מבוטלים), לקרוא ולפרש את התנהגותם והתנהלותם של השחקנים האחרים (שפת גוף) ובמקרים מסוימים אף להשפיע על התנהלותם של השחקנים האחרים באמצעות אימוץ התנהגות והתנהלות כלשהן (משחק). האם אין בכל אלה כדי להצביע כי במשחק הפוקר רכיב ההבנה והיכולת קיים באופן מובהק? ברי שכן. האם ב“סולם המשחקים“ רכיב ההבנה או היכולת לנצח במשחק הפוקר גבוה יותר מרכיב הגורל? זו שאלה טובה המצריכה בדיקה רצינית היכן נמצא המשחק על הסולם שהכתיב המחוקק.

ונשוב להכרזתם של נציגי החוק במדינת ישראל, לפחות כפי שעולה מפרסומי Ynet, כי משחק השש-בש בישראל מהווה “משחק אסור“. מבלי להיכנס לניתוח מעמיק של משחק השש-בש והאם מדובר על משחק אסטרטגיה מובהק או שמדובר במשחק שמצריך “יותר מזל משכל“, שאלתי את עצמי למקרא החדשה ב-Ynet, האם הפרקליטות ומשטרת ישראל ביצעו בדיקות אמפיריות ככל שנוגע למשקל המזל בניצחון במשחק השש-בש? יהיה מאוד מעניין ללמוד אותן לרבות הדרך שבה הגיעו למסקנה המדוברת.

להודעת הפרקליטות ומשטרת ישראל השפעה כלכלית לא מבוטלת על החברות הפועלות מישראל הנובעת, בין היתר, מהעסקת עובדים מקומיים בישראל ומן ההכנסות שהמדינה מקבלת ממיסוי חברות המספקות שרותי משחקי שש-בש ופועלות בישראל. יתרה מכך, להודעה שכזו השפעה נוספת על השחקן הישראלי, הואיל ומשחק השש-בש נחשב לאחד מאבני היסוד של ה“ישראלי“ וזה אוהב מידי פעם להניח שטר של 50 ₪ לצד לוח השש-בש אשר יימסר לידי הזוכה. לכן, סביר להניח כי הפרקליטות ומשטרת ישראל עשו שיעורי בית ובחנו את הסוגיה מכל צדדיה בעיון רב, לפני פרסום המסקנה כי במשחק השש-בש רכיב המזל גבוה יותר מרכיב היכולת או ההבנה ולכן אסור לשחקני המשחק לקבל תמורה כספית או טובת הנאה מזכייה במשחק שכזה.

איך מוצאים האם מדובר ביותר מ-50% מזל במשחק, אתם שואלים? מסתבר כי מדובר בתשובה הנשענת על מחקר אמפירי וניתוח סטטיסטי המובילים למסקנה האם להבנה ויכולת או לגורל יש השפעה של למעלה מ-50% על הניצחון במשחק השש-בש. כמובן שתוצאה זו תלוית מספר נתונים, כגון: מספר המשחקים ומספר השחקנים המשתתפים במחקר. סביר להניח כי מחקר רציני בעניין זה על-ידי מומחים בתחום יכלול את מירב הגורמים שעלולים להשפיע על התוצאה בטרם הסקת המסקנות. משכך, סביר גם להניח כי לפני פרסום ההודעה, אוחזת הפרקליטות בחוות דעת אחת או יותר שנכתבו על-ידי מומחים בעלי שם בתחום המתמטיקה והסטטיסטיקה ואשר הגיעו למסקנה כי רכיב המזל גבוה יותר ולו באלפית האחוז ממרכיב ההבנה או היכולת במשחק השש-בש. כל שנותר הוא להמתין לפרסום או חשיפה של מחקר שכזה. יחד עם זאת, הכרזתו של משחק השש-בש כ“משחק מזל“ ללא כל יסוד ראוי ומעוגן במחקר והסקת מסקנות בלתי-תלויות הינה תחילתו של מדרון תלול.

עולם המשחקים המקוונים בכלל ואלה במסגרתם ניתן להרוויח כסף בפרט, רק בחיתוליו. במידה והכרזתו של משחק כ“משחק אסור“ תתבצע ללא קביעת קריטריונים ברורים ומתודולוגיית בחינה ראויה, מספר לא מבוטל של משחקים המשלבים יכולת ומזל עלולים להיסחף אל אותו מדרון חלקלק ולכך השלכות כלכליות, חברתיות ובעיקר פליליות.

אגרת טלויזיה

אגרת רשות השידור- עבר זמנה?

לאחרונה הודיעה רשות השידור השוודית כי תתחיל לחייב בעלי מכשירי Ipad ומחשבים אישיים באגרת טלויזיה, גם אם הם לא מחזיקים

פרטיות תלמידים בלמידה מקוונת מרחוק

פרטיות תלמידים בלמידה מקוונת מרחוק

למידה מקוונת מרחוק חושפת תלמידים לסיכוני פרטיות משמעותיים, לרבות חשיפת מידע אישי ודליפות מידע. הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת הנחיות להגנה מוגברת על פרטיות התלמידים.