DeepFake ופרטיות

הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת נייר עמדה בעניין טכנולוגיית DeepFake (זיוף עמוק), לרבות סקירה של היבטי הפרטיות השונים הקשורים לשימוש בו על ידי משתמשים ומפעילים וכן המלצות לציבור ולבעלי מאגרי מידע.

הרשות סבורה כי הפצת תמונות או סרטונים שעברו עיבוד מסוג DeepFake ללא הסכמת הדמות ונחזים כתיעוד מהימן בעיני הציבור, מהווה פגיעה בפרטיות. הרשות גם סבורה כי מי שמייצר תוכן מזויף באמצעות טכנולוגיית DeepFake חייב לציית לתקנות אבטחת המידע, שכן מידע מזויף מסוג זה נחשב למידע אישי שיש לאבטחו.

המלצות הרשות למי שעומד לפרסם תמונה או סרטון שזויפו באמצעות טכנולוגיית Deepfake להגיש תלונה במשטרת ישראל או לפנות לאתרי האינטרנט שבהם פורסם התוכן כדי לבקש את הסרתו.

הרשות ממליצה גם ממליצה ליוצרי תוכן מזויף בטכנולוגיית Deepfake להשתמש בסימני מים גלויים דיגיטליים כדי להראות שהתוכן נערך ואינו אמיתי. לסיכום, בכדי להפחית את הסיכון לפגיעה בפרטיות, ממליצה הרשות לגופים מסחריים המפרסמים תוכן דיגיטלי לעשות שימוש באמצעים טכנולוגיים שיבחנו את מידת האותנטיות של תמונות וסרטונים דיגיטליים המתפרסמים על ידם.

מאגר אל תתקשרו אלי

מאגר אל תתקשרו אלי

תיקון 61 לחוק הגנת הצרכן קובע כי יוקם מאגר מידע המכיל מספרי טלפון של צרכנים המעוניינים להגביל שיחות שיווק מעוסקים. לצרכנים יש את הזכות בכל עת לבקש כי מספר הטלפון שלהם יתווסף, ישונה או יוסר מן המאגר.

שיווק רשתי

אפקט הפירמידה

אפקט הפירמידה הוזמנתי על-ידי אחד מחברי הקרובים לפגישה רבת משתתפים בה דובר על מיזם באינטרנט באמצעותו ניתן עדיין לעשות כסף

שקרים, גזלות דעת ומידע כוזב

שקרים, גזלות דעת ומידע כוזב

מאמר העוסק בהשלכות ממשל הנשען על שקרים, גזלות דעת ומידע כוזב, השפעתם על מגוון תחומים ודוגמאות ממדינות אחרות בהווה ובעבר.

תביעת נגישות אתר אינטרנט

תביעת נגישות אתר אינטרנט – מה עושים?

בתקופה האחרונה יותר ויותר בעלי אתרי אינטרנט ועסקים, קטנים וגדולים כאחד, מקבלים התראה לפני נקיטה בהליכים משפטיים או בקשה לאישור תביעה ייצוגית בגין אי עמידה בהוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו. מה עושים בכדי להתמודד עם מקרה שכזה ומה לעשות בכדי להימנע מכך, במאמר.

מדריך התקשרות עם ספקי מיקור חוץ

מדריך התקשרות עם ספקי מיקור חוץ

במהלך השנים האחרונות חלה עלייה בולטת בשימוש בשרותי מיקור חוץ על ידי ארגונים שונים, הן במגזר הפרטי והן בציבורי. בנסיבות אלה, ספקי השירותים השונים באים במגע עם מידע שלא נאסף

error: Alert: Content selection is disabled!!