DeepFake ופרטיות

הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת נייר עמדה בעניין טכנולוגיית DeepFake (זיוף עמוק), לרבות סקירה של היבטי הפרטיות השונים הקשורים לשימוש בו על ידי משתמשים ומפעילים וכן המלצות לציבור ולבעלי מאגרי מידע.

הרשות סבורה כי הפצת תמונות או סרטונים שעברו עיבוד מסוג DeepFake ללא הסכמת הדמות ונחזים כתיעוד מהימן בעיני הציבור, מהווה פגיעה בפרטיות. הרשות גם סבורה כי מי שמייצר תוכן מזויף באמצעות טכנולוגיית DeepFake חייב לציית לתקנות אבטחת המידע, שכן מידע מזויף מסוג זה נחשב למידע אישי שיש לאבטחו.

המלצות הרשות למי שעומד לפרסם תמונה או סרטון שזויפו באמצעות טכנולוגיית Deepfake להגיש תלונה במשטרת ישראל או לפנות לאתרי האינטרנט שבהם פורסם התוכן כדי לבקש את הסרתו.

הרשות ממליצה גם ממליצה ליוצרי תוכן מזויף בטכנולוגיית Deepfake להשתמש בסימני מים גלויים דיגיטליים כדי להראות שהתוכן נערך ואינו אמיתי. לסיכום, בכדי להפחית את הסיכון לפגיעה בפרטיות, ממליצה הרשות לגופים מסחריים המפרסמים תוכן דיגיטלי לעשות שימוש באמצעים טכנולוגיים שיבחנו את מידת האותנטיות של תמונות וסרטונים דיגיטליים המתפרסמים על ידם.

שוק הנדל"ן בדובאי

מדריך להבנת שוק הנדל"ן בדובאי

שוק הנדל"ן של דובאי, אחד השווקים המגוונים והמעניינים בעולם מפתה משקיעים ורוכשים מרחבי העולם. ריבוי אפשרויות ההשקעה והשלכות דיני האמירויות מחייב הבנה בסיסית כיצד השוק פועל ומה הרגולטור דורש מן הגורמים השונים בעסקאות נדל"ן.

קראו עוד »
החזקת דולפינים בשבי והחוק

החזקת דולפינים בשבי והחוק

חוקיות החזקת דולפינים בשבי מושפעת משילוב של חוקים ותקנות לאומיים ובינלאומיים, המשתנים בין מדינות. המאמר דן בחוקים השונים ואסדרה בינלאומית החלה על החזקת דולפינים בשבי.

קראו עוד »
עידן הבינה

עידן הבינה

בחודשים האחרונים בינה מלאכותית (AI) על מופעיה השונים החלה להגיח ממעבדות הפיתוח והונגשה לציבור הרחב. לדידו של מחבר מאמר זה, מדובר בלא פחות מראשיתו של עידן חדש, שווה ערך לגילוי האש ולכן על הציבור להבין בדיוק במה מדובר, אחרת ההשלכות תהינה חמורות לא פחות משריפה.

קראו עוד »