קורונה לביטול קנסות

כל בשורה טובה בתקופה זו מחייבת שיתוף והפעם, מתווה לחנינה מקנסות. אם הינכם בעלי חוב קנסות פלילי, תעבורתי או מנהלי ומצבכם הורע באופן משמעותי בשל משבר הקורונה יתכן ומתווה זה יוכל לסייע לכם ותקבלו הקלה משמעותית בעונשי הקנסות וכך לא להיכנס לבור כלכלי עמוק יותר מזה שאתם נתונים בו. קיימים תנאים וסייגים שיש לעמוד בהם כדי לקבל את החנינה, אך מי שעומד בתנאים אלו, כדאי וחשוב שיגיש בקשה זו, שכן המדובר במהלך שעשוי להיות קריטי ומהותי להתאוששות כלכלית ובמקרים רבים הצלת חיים של ממש! ומעבר לזאת, אין מה להפסיד בעצם הגשת הבקשה, אז למה לא לנסות?! אין זה סוד כי נגיף הקורונה הגיע במפתיע והשפיע באופן מידי על אנשים רבים מבחינה כלכלית ובמיוחד על בעלי חוב קודם להתפרצות הנגיף אשר מצאו עצמם במשבר כלכלי עמוק יותר ובלי יכולת להחזיר את החובות בגין אותם קנסות. המטרה תכלית מתווה החנינה לאפשר הקלה לבעלי החובות, שכן רבים מהם אינם יכולים לעבוד בשל משבר הקורונה ובשל כך מצבם הכספי הולך ומתדרדר ואין להם כל יכולת לפרוע את החובות אם אין להם הכנסות מעבודה או שההכנסה ירדה משמעותית. במסגרת שורת הקלות מטעם המדינה גובש מתווה מיוחד שלפיו תינתן חנינה בהקלה בעונשי הקנסות לאותם בעלי חוב, אך זאת רק בהתקיים תנאים מסוימים ולא באופן גורף, אלא כל מקרה יבחן לגופו. חשוב להבין כי מתווה החנינה מיועד להקל בעונשי הקנסות, אך לא כל מי שיגיש בקשה יוכל לקבל חנינה, כל התנאים נועדו על מנת לעזור לאותם בעלי חוב שבאמת אינם יכולים לשלם את חובם בגלל משבר הקורונה ומצבם הכלכלי הוחמר באופן קשה ביותר. כל בקשה לחנינה מתשלום הקנסות תיבחן בהתאם למספר שיקולים ובין היתר – עומק המצוקה הכלכלית שבה מצוי בעל החוב בשל משבר הקורונה; נסיבות העבירות; חומרת העבירות; גובה הקנסות; מספרם של תיקי הקנסות; מפר ניסיונות, או היעדרם, לתשלום הקנסות. אלה סוגי הקנסות הניתנים לביטול באדיבות הקורונה – קנסות בעקבות הליך פלילי, קנסות תעבורה וקנסות מנהליים. שימו לב כי הקנסות הבאים אינם נכללים במתווה קורונה – קנסות חניה וקנסות על הפרת הוראות למניעת התפשטות הקורונה. תנאים המתווה מציב תנאי קבלה אשר על בעל חוב לעמוד בהם – לא הייתה לו הרשעה ב- 5 השנים האחרונות; בעל החוב ביקש במהלך השנתיים האחרונות להסדיר את חובו; לא קיימת לבעל החוב חובת תשלום פיצוי לנפגע עבירה. המתווה תקף רק לבקשות חנינה שיוגשו החל מפרסום המתווה – 20.09.2020, למשך חצי שנה עד ליום 01.04.2020. הליך החנינה מנוהל על ידי נשיא המדינה ולפיכך, את הבקשה לחנינה צריך לשלוח אל לשכת נשיא המדינה באמצעות טופס מקוון אשר מפורסם באתר משרד המשפטים – מחלקת חנינות. כדי שבקשת החנינה אכן תאושר, צריך ונחוץ לאסוף לפני הגשתה את כל המידע שעומד ברשותכם, ואת כל המסמכים אשר תומכים ומאשרים את צדקת קבלת החנינה. בנוסף, יש לנמק מדוע על נשיא המדינה לאשר את הבקשה. הבקשה לביטול הקנסות צריכה להישלח עם מסמכים ופרטים אשר תומכים בבקשה. כך למשל יש לצרף מסמכים המלמדים על בעיות רפואיות מיוחדות, נסיבות אישיות, אישור על היעדר עבודה ו/או פגיעה בהכנסה, אישור על ניסיונות להסדר החוב, פירוט הקנסות. בנוסף לזאת, יש לצרף תדפיסי עו”ש של שלושת החודשים האחרונים, מסמכים המעידים על החובות הפעילים בהוצאה לפועל, בנקים וכדומה ומסמכים על קצבאות במידה וישנן כאלה. רק לאחר שקלול כל הנתונים ביחד עם חוות הדעת שתתקבל לאחר מכן מהגורמים המוסמכים הדנים בנושא יוחלט אם לאשר את הבקשה או לשלול אותה. סיכום נקודה חשובה לסיום, הקורונה משנה את חיינו על בסיס קבוע ולכן מאוד מומלץ להתעדכן בהוראות לפני ההגשה. בעת הגשת הבקשה צריך לציין באופן ברור כי בקשת החנינה מוגשת “במסגרת מתווה לבעלי חובות בגין קנסות על רקע משבר הקורונה” שכן, הגשת בקשה במתווה זה, אינה שוללת את האפשרות להגיש בקשות חנינה במסלולים אחרים כפי שאלו נתונים לנשיא המדינה על פי דין.
סמכות שיפוט

סמכות שיפוט באינטרנט, לאן?

סמכות שיפוט אחת מהבעיות המרכזיות בתחום המשפט באינטרנט נובעת מתחום סמכות השיפוט המקומי והענייני באינטרנט. לפני שבועות מספר התייחסתי להשלכות

מפתוח סימני מסחר

מפתוח סימני מסחר

היקף המידע הגלוי והסמוי בעולם הקיברנטי מתרחב מרגע לרגע וגם בעת קריאת שורות אלה פרטי המידע שנוספו למרחב המקוון על-ידי

פרטיות תלמידים בלמידה מקוונת מרחוק

פרטיות תלמידים בלמידה מקוונת מרחוק

למידה מקוונת מרחוק חושפת תלמידים לסיכוני פרטיות משמעותיים, לרבות חשיפת מידע אישי ודליפות מידע. הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת הנחיות להגנה מוגברת על פרטיות התלמידים.