עמדת הרשות לניירות ערך בעניין סייבר

בשנים האחרונות, הסיכונים הנובעים מאיומי סייבר הפכו לדאגה משמעותית עבור חברות במגוון תעשיות בישראל. מספר רב של חברות חוו מתקפות סייבר שגרמו להשבתת פעילותן, לנזקים כספיים ישירים ולפגיעה במוניטין ארוכת טווח.

הערכה וחשיפה של סיכוני סייבר וכן חשיפת מתקפות סייבר שחוו חברות והטיפול בהן הפכו למשמעותיים יותר עבור משקיעים לצורך הערכת כדאיות ההשקעות בניירות ערך של חברות והבנת רמת סיכון וחשיפה למתקפות סייבר.

באוקטובר 2018 פרסמה מחלקת התאגידים ברשות ניירות ערך עמדה משפטית מס. 33-105 לגבי גילוי דעת בנושא סייבר, על מנת להעלות את המודעות בקרב תאגידים מדווחים לסיכוני סייבר ולהדגיש היבטים מסוימים של גילוי העשויים להידרש על פי דיני ניירות ערך.

היום, 25.01.2023, הרשות עדכנה את עמדתה ובנוסף פרסמה דוח ריכוז ממצאי ביקורת רוחב בנושא סיכוני סייבר בתאגיד מדווח.

ממצאי הביקורת הראו כי קיימת חשיבות רבה למעורבות הדירקטוריון בפיקוח על ניהול סיכוני סייבר. יתר על כן, יש ערך להעריך סיכוני סייבר ולהקים מערכת ניהול סיכונים בהתאם לכלים ומתודולוגיה מקובלים. בנוסף, חשוב לחשוף מידע על סיכוני סייבר והתקפות בזמן וביעילות. לבסוף, הכנה מוקדמת וגילוי התקפות חיוניים על מנת להתמודד איתן ביעילות.

העדכון לעמדה המשפטית של הרשות לניירות ערך כוללת הבהרות והדגשות על התפקיד וכן כמה תובנות שנלקחו מהתנסויות האחרונות. עמדה זו פורסמה לאור הסיכונים הייחודיים הכרוכים בהתקפות סייבר, כגון: פוטנציאל הנזק בקנה מידה גדול, העובדה שמערכות והגנות עדיין בפיתוח והקושי בזיהוי ומעקב אחר תוקפים.

תכלית גילוי הדעת להעלות את המודעות לסיכונים אלו בקרב תאגידים ולהדגיש היבטים מסוימים של גילוי העשויים להידרש על פי דיני ניירות ערך. עמדה זו אינה יוצרת חובות גילוי חדשות, אלא רק מדגישה את אלו הקיימות. לדוגמה, תאגידים אינם נדרשים לתאר סיכוני סייבר כלליים ביחס לעסק שלהם, אך עליהם לספק גילוי בהתאם לפרקטיקות מקובלות אחרות.

גלישה בעבודה

גלישה באינטרנט – עילה לפיטורין

גל הפיטורין העובר עלינו לאחרונה הוביל ליצירתיות ב-"סיבות" הפיטורין. בחלק מן המקרים, סיבות אלה נועדו בעיקרן לאפשר למעסיק להימנע מתשלום

הטעייה מהירות גלישה

טעות במהירות

שתיים מספקיות הגישה לאינטרנט הגדולות בישראל, עומדות בפני תביעה ייצוגית בשל הטעיית צרכנים לגבי מהירות הגלישה המוצעת ללקוחותיהן. הליך גיוס

מדריך התקשרות עם ספקי מיקור חוץ

מדריך התקשרות עם ספקי מיקור חוץ

במהלך השנים האחרונות חלה עלייה בולטת בשימוש בשרותי מיקור חוץ על ידי ארגונים שונים, הן במגזר הפרטי והן בציבורי. בנסיבות אלה, ספקי השירותים השונים באים במגע עם מידע שלא נאסף

עקרון המשלימות

עקרון המשלימות

מאמר העוסק בקשר בין ביטול עילת הסבירות, המצמצמת יכולת בית המשפט הישראלי לבקר את החלטות הממשלה לבין בית הדין בהאג, הידוע בכינוי עקרון המשלימות.

error: Alert: Content selection is disabled!!