עודכנו הנחיות פרטיות תלמידים

במאמץ למנוע את התפשטות נגיף הקורונה, יישמה ישראל הנחיות האוסרות על התכנסויות גדולות. הנחיות אלה הביאו למציאות חדשה עבור התלמידים, שלעיתים נדרשים לנהל פעילויות אקדמיות מביתם במקום מכיתותיהם.

למעבר למודל למידה מקוונת מרחוק עשויה להיות השפעה משמעותית על פרטיות התלמידים, במיוחד במונחים של הגנה על מידע אישי. יישומי למידה מרחוק מקוונים עשויים לאסוף או לחשוף מידע על תלמידים, לרבות מידע רגיש כגון נתונים הקשורים לזהות התלמיד.

שימוש ביישומים אלו עלול לגרום גם לאיסוף או חשיפה של מידע על תלמידים שאינו מגיע ישירות מהתהליך החינוכי, כגון מידע על הרגלי הגלישה באינטרנט וכתובות הבית שלהם. מידע זה עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים, כגון עסקים מסחריים, אשר עשויים להשתמש בו למטרות שונות.

יישומים דיגיטליים ללמידה מרחוק מקוונת חשופים לפריצות ודליפות מידע, שעלולות לחשוף מידע רגיש של תלמידים לגורמים שיעשו בו שימוש לרעה. חשיפה זו עלולה להיגרם מפעילויות של משתמשים אחרים באפליקציות, כגון מורים ותלמידים אחרים.

לאור זאת, הרשות להגנת הפרטיות פרסמה מסמך עדכני בנושא הגנת פרטיות התלמידים בלמידה מרחוק.

עמדת הרשות לניירות ערך בעניין סייבר

עמדת הרשות לניירות ערך בעניין סייבר

מחלקת התאגידים ברשות ניירות ערך עדכנה את עמדתה המשפטית מס. 33-105 לגבי גילוי דעת בנושא סייבר, על מנת להעלות את המודעות בקרב תאגידים מדווחים לסיכוני סייבר ולהדגיש היבטים מסוימים של גילוי העשויים להידרש על פי דיני ניירות ערך.

קראו עוד »