עודכנו הנחיות פרטיות תלמידים

במאמץ למנוע את התפשטות נגיף הקורונה, יישמה ישראל הנחיות האוסרות על התכנסויות גדולות. הנחיות אלה הביאו למציאות חדשה עבור התלמידים, שלעיתים נדרשים לנהל פעילויות אקדמיות מביתם במקום מכיתותיהם.

למעבר למודל למידה מקוונת מרחוק עשויה להיות השפעה משמעותית על פרטיות התלמידים, במיוחד במונחים של הגנה על מידע אישי. יישומי למידה מרחוק מקוונים עשויים לאסוף או לחשוף מידע על תלמידים, לרבות מידע רגיש כגון נתונים הקשורים לזהות התלמיד.

שימוש ביישומים אלו עלול לגרום גם לאיסוף או חשיפה של מידע על תלמידים שאינו מגיע ישירות מהתהליך החינוכי, כגון מידע על הרגלי הגלישה באינטרנט וכתובות הבית שלהם. מידע זה עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים, כגון עסקים מסחריים, אשר עשויים להשתמש בו למטרות שונות.

יישומים דיגיטליים ללמידה מרחוק מקוונת חשופים לפריצות ודליפות מידע, שעלולות לחשוף מידע רגיש של תלמידים לגורמים שיעשו בו שימוש לרעה. חשיפה זו עלולה להיגרם מפעילויות של משתמשים אחרים באפליקציות, כגון מורים ותלמידים אחרים.

לאור זאת, הרשות להגנת הפרטיות פרסמה מסמך עדכני בנושא הגנת פרטיות התלמידים בלמידה מרחוק.

חופש הביטוי

חופש ביטוי קיברנטי

חירות הביטוי הקיברנטי כאשר פנתה אלי עורכת המגזין אינטרנט וורלד בישראל וביקשה את חוות דעתי בנוגע לגישה לאתרים מסוימים באינטרנט

שיווק רשתי

אפקט הפירמידה

אפקט הפירמידה הוזמנתי על-ידי אחד מחברי הקרובים לפגישה רבת משתתפים בה דובר על מיזם באינטרנט באמצעותו ניתן עדיין לעשות כסף

תביעת נגישות אתר אינטרנט

תביעת נגישות אתר אינטרנט – מה עושים?

בתקופה האחרונה יותר ויותר בעלי אתרי אינטרנט ועסקים, קטנים וגדולים כאחד, מקבלים התראה לפני נקיטה בהליכים משפטיים או בקשה לאישור תביעה ייצוגית בגין אי עמידה בהוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו. מה עושים בכדי להתמודד עם מקרה שכזה ומה לעשות בכדי להימנע מכך, במאמר.

מדריך התקשרות עם ספקי מיקור חוץ

מדריך התקשרות עם ספקי מיקור חוץ

במהלך השנים האחרונות חלה עלייה בולטת בשימוש בשרותי מיקור חוץ על ידי ארגונים שונים, הן במגזר הפרטי והן בציבורי. בנסיבות אלה, ספקי השירותים השונים באים במגע עם מידע שלא נאסף

error: Alert: Content selection is disabled!!