מלחמה בשיתוף תכנים מיניים

הורים יקרים שימו לב!

קטין בן 17 תיעד את חברתו בעת קיום יחסי מין, ללא ידיעתה וללא הסכמתה. הקטין שלח את הסרטון לשניים מחבריו וכתב האישום לא אחר להגיע. הקטין הודה כי ביצע עבירות מין ופגיעה בפרטיות (סעיפים 3(א)(5א) ו-5(א) לחוק מניעת הטרדה מינית והתנכלות, תשנ”ח 1998 וסעיפים 2(3) ו-5 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.

בית משפט השלום לנוער החליט שלא להרשיע את הקטין בהסתמך על המלצת שירות המבחן. המדינה ערערה על ההחלטה ובית המשפט המחוזי קיבל את הערעור והרשיע את הקטין. בית המשפט המחוזי ציין כי מדובר במלחמה המתנהלת בתופעת הסרטונים המבזים ולבתי המשפט תפקיד חשוב במלחמה זו בדרך של הטלת ענישה מרתיעה וקבע בזו הלשון:

“אופיין המבזה והמשפיל של העבירות האלה; הקלות הבלתי נסבלת בה ניתן לבצע את העבירות; היעדר האפשרות למנוע את המעשים או לזהותם מראש; אך אולי אף חמור יותר, חוסר היכולת להסיר הסרטונים לאחר שכבר עלו לאינטרנט; והפגיעה הקשה שהפצת הסרטונים גורמת לקרבן, כל אלה מחייבים, כאמור, ענישה של ממש, שאולי היא זו שתימנע את העבריינים, קטינים כבגירים, מלשוב ולבצע מעשים דומים בעתיד […] לצערנו, בתקופה האחרונה עלו שוב ושוב פרשות מצערות וקשות של פגיעות מיניות של קטינים בקטינים אחרים גם באמצעות רשת האינטרנט, כאשר גילם של מבצעי העבירות הולך ופוחת והמעשים הולכים ומסלימים. במקרה שכזה, גוברים השיקולים של מדיניות ענישה מרתיעה על פני שיקולים אישיים, וחובה מוטלת על בתי-המשפט לתרום תרומתם לעקירת הנגע “

אומרים שהכל מתחיל בחינוך, אז שבו עם ילדיכם והסבירו להם מה מותר ומה אסור לעשות באמצעות הטלפון הסלולרי והציגו בפניהם את השלכות מעשיהם על חייהם וחיי הקורבנות. דבר אחד ברור, ככל שיחלוף הזמן הענישה על פגיעה בפרטיות תוחמר גם אם מדובר בקטינים צעירים.

ענפ (מחוזי ב”ש) 31092-08-19 מדינת ישראל נ’ פלוני קטין (12.02.2020)

עמדת הרשות לניירות ערך בעניין סייבר

עמדת הרשות לניירות ערך בעניין סייבר

מחלקת התאגידים ברשות ניירות ערך עדכנה את עמדתה המשפטית מס. 33-105 לגבי גילוי דעת בנושא סייבר, על מנת להעלות את המודעות בקרב תאגידים מדווחים לסיכוני סייבר ולהדגיש היבטים מסוימים של גילוי העשויים להידרש על פי דיני ניירות ערך.

קראו עוד »