מאגר אל תתקשרו אלי

ב-23.11.2020, חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 61), התשפ"א–2020, התקבל בקריאה שנייה ושלישית בכנסת ולפני זמן קצר נכנס לתוקף.

התיקון קובע כי יוקם מאגר מידע המכיל מספרי טלפון של צרכנים המעוניינים להגביל שיחות שיווק מעוסקים. לצרכנים יש את הזכות בכל עת לבקש כי מספר הטלפון שלהם יתווסף, ישונה או יוסר מן המאגר. הרשות להגנת הצרכן ומסחר הוגן אחראית לתפעול ושמירת המאגר.

הוראות חוק הגנת הפרטיות יחול על מאגר המידע. כן נקבע כי שר הכלכלה, המסחר והתעשייה (להלן השר), באישור הוועדה הכלכלית של הכנסת, יקבע הנחיות לגבי הקמה וניהול של המאגר.

על פי התיקון, אסור לעסקים ומי מטעמם לפנות טלפוניות לצרכנים אשר מספרי הטלפון שלהם נמצאים במאגר, למעט במקרים החריגים המפורטים בחוק. כך למשל, צרכן המבקש מבית העסק להתקשר אליו חזרה או מדובר ביצירת קשר במסגרת עסקה מתמשכת, גם אם מספר הטלפון של הצרכן מעודכן במאגר, עדיין בית העסק יוכל להתקשר.

כמו כן, הוחלט כי לנציבות להגנת הצרכן ולסחר הוגן סמכות לתת צווים מנהליים להפסקת הפרה ואף להטיל עיצום כספי בסך של 46,080 ₪ לכל הפרה של עוסק אשר פעל בניגוד להוראות התיקון.

אלה החריגים בחוק המאפשרים ביצוע שיחות שיווק מרחוק למספרים הרשומים במאגר.

  • עוסק היוצר קשר עם צרכן לאחר שהצרכן פנה אליו, וביקש ממנו לחזור אליו באמצעות שיחה.
  • עוסק הקשור לצרכן בעסקה מתמשכת הפונה לצרכן בבקשת שיווק במהלך תקופת העסקה, לרבות לגבי שינוי תנאיה.
  • עוסק שהצרכן נתן לו הסכמה מפורשת ונפרדת ליצירת קשר שיווקי אליו, ובלבד שהסכמה זו לא התקבלה בשיחה למספר הטלפון של הצרכן.
  • צרכן שפנה מיוזמתו לעוסק ונתן לו הסכמה מפורשת לפנייה שיווקית אליו מאותו עוסק.
  • צרכן שפנה מיוזמתו לעוסק ונתן לו הסכמה מפורשת לפנייה שיווקית אליו מאותו עוסק, ובלבד שהסכמה זו לא התקבלה באמצעות שיחה למספר הטלפון של הצרכן. ההסכמה תהיה בתוקף לשנה, אולם הצרכן רשאי לחזור בו מהסכמתו בכל עת. נטל ההוכחה לגבי הסכמת הצרכן ותוקפו מוטל על העוסק.

במידה ואתם עוסקים בשיווק טלפוני או שוכרים שרותי שיווק טלפוני, חובה עליכם לבדוק תחילה האם מספר הטלפון שאתם מתקשרים אליו נרשם בבסיס הנתונים "אל תתקשר אליי".

במידה ואתם צרכנים שפחות אוהבים כי פונים אליהם בהצעות שונות ומשונות מבלי שביקשו זאת, הרי שאתם מוזמנים להכניס פרטיכם למאגר.

עידן הבינה

עידן הבינה

בחודשים האחרונים בינה מלאכותית (AI) על מופעיה השונים החלה להגיח ממעבדות הפיתוח והונגשה לציבור הרחב. לדידו של מחבר מאמר זה, מדובר בלא פחות מראשיתו של עידן חדש, שווה ערך לגילוי האש ולכן על הציבור להבין בדיוק במה מדובר, אחרת ההשלכות תהינה חמורות לא פחות משריפה.

קראו עוד »
ענן סוברני

ענן ריבוני

ענן ריבוני או סוברני (Sovereign Cloud) זוכה לתשומת לב משמעותית בשנים האחרונות, בעיקר לאור הצורך הגובר של ממשלות וארגונים גדולים לשמור ולעבד נתוניהם הרגישים במיוחד בצורה המאובטחת ביותר ותחת אסדרה אחת.

קראו עוד »
היבטים משפטיים בשרותי ענן

היבטים משפטיים בשרותי ענן

ספקי שירותי ענן ולקוחותיהם חייבים להיות מודעים לנושאים המשפטיים הנוגעים לאבטחת ענן ולנקוט בצעדים מתאימים כדי להפחית סיכונים ולציית לחוקים ולתקנות החלים. לשרותי ענן מספר רב של היבטים משפטיים.

קראו עוד »