כללים ליישום חוק התקנת מצלמות במעונות יום

ריבוי מקרי אלימות מצד סייעות וגננות כלפי פעוטים במסגרת מעונות היום, אשר נחשפו בשנים האחרונות והובאו לידיעת הציבו, עוררו סערה גדולה. במטרה למנוע את הישנותם של המקרים הללו חוקק חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות’ תשע”ט-2018, אשר נועד להסדיר את נושא התקנת המצלמות במעונות בהם נמצאים פעוטות בגילאי 0-3. אין חולק כי התקנת מצלמות תורמת לתיעוד ולאכיפה, אך לכל מטבע שני צדדים. בשימוש במצלמות מעקב מתקיימת פגיעה בפרטיות הצוותים ועל אף גילם הצעיר, גם פרטיות הפעוטים עלולה להיפגע במידה וקטעי הוידאו יגיעו לידי גורמים בלתי מורשים ויעשה בהם שימוש אסור. לאור הצורך באיזון בין הזכות לדעת לזכות לפרטיות, הרשות להגנת הפרטיות פרסמה כללים לשימוש במצלמות מעקב לצורך פיקוח ובקרה לשמירה על פרטיותם של הצוותים והפעוטות. באמצעות כללים אלה, כך הרשות מקווה, תינתן שכבת הגנה נוספת לביטחון הפעוטות יחד עם הגנה על פרטיותם ועל פרטיות אנשי הצוות. הכללים פורסמו לציבור בחודש אוקטובר, 2020 ואלה עיקרי הדברים:
  • חובת התקנת המצלמות לא תחול על מעון בתוך בית מגורים, אלא אם יש בבית מקום שהוסב לשמש כחלק מהמעון בלבד, על מעון המשמש מוסד רפואי ו/או אשפוזי ומעון בו למעלה מ-70% או יותר מן ההורים אשר הביעו את התנגדותם לכך בכתב.
  • המצלמות יותקנו בכל חללי הפעילות, במקום גלוי ולא יותקנו בחדרי שירותים ורחצה.
  • על מנהל המעון לעדכן את הורי הפעוטות אודות קיומן של מצלמות המעקב ועל זכותם להתנגד להתקנתן.
  • יש לעדכן את אנשי הצוות.
  • התיעוד יעשה באופן ויזואלי בלבד וללא הקלטת קול, למעט מקרים של חשד לאלימות וגם אז יותר השימוש בקול רק על ידי בית המשפט.
  • הצילומים יכולים להישמר ל-30 יום בלבד ולאחר מכן יש למחוק אותם מידית.
  • אסור בהחלט להשתמש במצלמות רשת ועל מנהל המעון לנקוט אמצעים סבירים למניעת גישה לצילומים.
  • אסורה הצפייה בצילומים הן בזמן אמת והן באופן כללי ואסור השימוש בהם. צפייה ושימוש יאושרו רק על פי צו בית משפט ורק למי שהינו מורשה לכך.
סמכות שיפוט

סמכות שיפוט באינטרנט, לאן?

סמכות שיפוט אחת מהבעיות המרכזיות בתחום המשפט באינטרנט נובעת מתחום סמכות השיפוט המקומי והענייני באינטרנט. לפני שבועות מספר התייחסתי להשלכות

תביעת נגישות אתר אינטרנט

תביעת נגישות אתר אינטרנט – מה עושים?

בתקופה האחרונה יותר ויותר בעלי אתרי אינטרנט ועסקים, קטנים וגדולים כאחד, מקבלים התראה לפני נקיטה בהליכים משפטיים או בקשה לאישור תביעה ייצוגית בגין אי עמידה בהוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו. מה עושים בכדי להתמודד עם מקרה שכזה ומה לעשות בכדי להימנע מכך, במאמר.

מדריך התקשרות עם ספקי מיקור חוץ

מדריך התקשרות עם ספקי מיקור חוץ

במהלך השנים האחרונות חלה עלייה בולטת בשימוש בשרותי מיקור חוץ על ידי ארגונים שונים, הן במגזר הפרטי והן בציבורי. בנסיבות אלה, ספקי השירותים השונים באים במגע עם מידע שלא נאסף

error: Alert: Content selection is disabled!!