יוזמה ברוכה – בקשה ארעית לפטנט בישראל

הגשת בקשה לפטנט בישראל ידועה כתהליך ארוך ויקר הדורש ידע רב והשקעה. בזמן הזה ועד להגשת הבקשה, יכול מתחרה לקבל את זכות הבעלות בפטנט לפני הממציא הראשון.

בארה"ב פתרו את הבעיה הזאת באמצעות מסלול provisional – הגשת בקשה זמנית לפטנט המאפשרת ליזם / ממציא להבטיח את תאריך ההגשה למשך שנה לפני כל אחד אחר. בזמן הזה, ניתן לבחון את כדאיות ההמצאה, עלותה ועוד. כל זאת, מבלי להיכנס לעלויות כלכליות גבוהות כפי שישנן בעת הגשת פטנט במסלול הרגיל.

היתרונות בהגשת בקשה ארעית לפטנט רבים. מרגע הגשת הבקשה ובמהלך פרק זמן של שנה הממציא יכול להשלים את ההמצאה, למצוא משקיעים פוטנציאליים, לבחון את האישורים והרישיונות הדרושים להמצאתו וכל זאת בעלות נמוכה באופן משמעותי.

בישראל, אפשרות זו אינה קיימת, אך בחודשים האחרונים רשות הפטנטים בוחנת באופן רציני ביותר לאפשר הגשת בקשה ארעית לפטנט בישראל.

מסיכום הדיון עם הציבור האחרון, אשר פורסם באתר רשות הפטנטים, עולה כי שירות בקשה ארעית בישראל מכוון לקהלים חדשים, לאותו ציבור ממציאים שטרם הגישו פטנט.

עוד עולה מן הדיון כי יש להסדיר בין ההקלות הניתנות בבקשת פטנט ארעי לבין דרישת סעיף 13 לחוק הפטנטים, התשכ"ז – 1967 הקובע כי בעת הגשת פטנט יש לפרט את ההמצאה וכי הפירוט צריך להסתיים בתביעה אחת (הגדרת ההמצאה) לפחות.

צוין גם כי יש להתייחס לעניין האגרות כאשר בארה"ב אגרת הגשת בקשת פטנט ארעית מיטבה עם מגיש הבקשה.

בין שלל הסוגיות בדיון נבחנה השאלה האם הגשת הבקשה הארעית יוצרת דין קדימה עבור הממציא בנוגע לכל בקשות פטנט מאוחרות אשר תוגשנה בגין אותה המצאה? עמדת רשות הפטנטים בנושא זה הייתה חד משמעית ולפיה הגשת בקשת פטנט ארעית אכן יכולה לשמש כדין קדימה וזאת בהסתמך על פרשנות אמנת פריס.

בין היתר נדונה האפשרות לזרז את בחינת הבקשה לפטנט. עמדת הרשות  כי לא ניתן לבצע זירוז לבקשה ארעית אך ניתן יהיה לזרז בקשת פטנט שהחלה כבקשה ארעית ועברה למסלול בקשת פטנט רגילה. עוד ציינה הרשות כי תוודא שמגיש הבקשה יקבל את כל המידע הנוגע לבקשתו מוקדם ככל שניתן.

הוסכם כי יש צורך לבצע בדיקה ביטחונית של בקשת הפטנט הארעית וכי בדיקה זו תסייע להגשת הפטנט מחוץ למדינה. צוין גם כי ככל הנראה יהיה צורך להוסיף בדיקה ביטחונית נוספת ולא להסתמך רק על זו שנעשתה בקשר לבקשה הארעית.

במסגרת הדיון הועלו סוגיות רבות נוספות שטרם התקבלה החלטה בגינן. כך למשל, מה השלכות המיסויות במידה וזכויות הממציא תועברנה במהלך השנה הראשונה להגשת בקשת הפטנט הארעית? מה ההשלכות בארץ ומחוץ לגבולות המדינה. הרשות ציינה כי בקרוב תפורסם טיוטת תקנות ולאחר אישורה יימשך הליך אישור היוזמה.

מדובר בצעד משמעותי ביותר עבור הציבור ואתגר משפטי וביטחוני המחייב התאמות ואין ספק כי כאשר תאושרנה התקנות, תהיה זו התקדמות חשובה במיוחד בתחום הפטנטים

שוק הנדל"ן בדובאי

מדריך להבנת שוק הנדל"ן בדובאי

שוק הנדל"ן של דובאי, אחד השווקים המגוונים והמעניינים בעולם מפתה משקיעים ורוכשים מרחבי העולם. ריבוי אפשרויות ההשקעה והשלכות דיני האמירויות מחייב הבנה בסיסית כיצד השוק פועל ומה הרגולטור דורש מן הגורמים השונים בעסקאות נדל"ן.

קראו עוד »
החזקת דולפינים בשבי והחוק

החזקת דולפינים בשבי והחוק

חוקיות החזקת דולפינים בשבי מושפעת משילוב של חוקים ותקנות לאומיים ובינלאומיים, המשתנים בין מדינות. המאמר דן בחוקים השונים ואסדרה בינלאומית החלה על החזקת דולפינים בשבי.

קראו עוד »
עידן הבינה

עידן הבינה

בחודשים האחרונים בינה מלאכותית (AI) על מופעיה השונים החלה להגיח ממעבדות הפיתוח והונגשה לציבור הרחב. לדידו של מחבר מאמר זה, מדובר בלא פחות מראשיתו של עידן חדש, שווה ערך לגילוי האש ולכן על הציבור להבין בדיוק במה מדובר, אחרת ההשלכות תהינה חמורות לא פחות משריפה.

קראו עוד »