יוזמה ברוכה – בקשה ארעית לפטנט בישראל

הגשת בקשה לפטנט בישראל ידועה כתהליך ארוך ויקר הדורש ידע רב והשקעה. בזמן הזה ועד להגשת הבקשה, יכול מתחרה לקבל את זכות הבעלות בפטנט לפני הממציא הראשון.

בארה"ב פתרו את הבעיה הזאת באמצעות מסלול provisional – הגשת בקשה זמנית לפטנט המאפשרת ליזם / ממציא להבטיח את תאריך ההגשה למשך שנה לפני כל אחד אחר. בזמן הזה, ניתן לבחון את כדאיות ההמצאה, עלותה ועוד. כל זאת, מבלי להיכנס לעלויות כלכליות גבוהות כפי שישנן בעת הגשת פטנט במסלול הרגיל.

היתרונות בהגשת בקשה ארעית לפטנט רבים. מרגע הגשת הבקשה ובמהלך פרק זמן של שנה הממציא יכול להשלים את ההמצאה, למצוא משקיעים פוטנציאליים, לבחון את האישורים והרישיונות הדרושים להמצאתו וכל זאת בעלות נמוכה באופן משמעותי.

בישראל, אפשרות זו אינה קיימת, אך בחודשים האחרונים רשות הפטנטים בוחנת באופן רציני ביותר לאפשר הגשת בקשה ארעית לפטנט בישראל.

מסיכום הדיון עם הציבור האחרון, אשר פורסם באתר רשות הפטנטים, עולה כי שירות בקשה ארעית בישראל מכוון לקהלים חדשים, לאותו ציבור ממציאים שטרם הגישו פטנט.

עוד עולה מן הדיון כי יש להסדיר בין ההקלות הניתנות בבקשת פטנט ארעי לבין דרישת סעיף 13 לחוק הפטנטים, התשכ"ז – 1967 הקובע כי בעת הגשת פטנט יש לפרט את ההמצאה וכי הפירוט צריך להסתיים בתביעה אחת (הגדרת ההמצאה) לפחות.

צוין גם כי יש להתייחס לעניין האגרות כאשר בארה"ב אגרת הגשת בקשת פטנט ארעית מיטבה עם מגיש הבקשה.

בין שלל הסוגיות בדיון נבחנה השאלה האם הגשת הבקשה הארעית יוצרת דין קדימה עבור הממציא בנוגע לכל בקשות פטנט מאוחרות אשר תוגשנה בגין אותה המצאה? עמדת רשות הפטנטים בנושא זה הייתה חד משמעית ולפיה הגשת בקשת פטנט ארעית אכן יכולה לשמש כדין קדימה וזאת בהסתמך על פרשנות אמנת פריס.

בין היתר נדונה האפשרות לזרז את בחינת הבקשה לפטנט. עמדת הרשות  כי לא ניתן לבצע זירוז לבקשה ארעית אך ניתן יהיה לזרז בקשת פטנט שהחלה כבקשה ארעית ועברה למסלול בקשת פטנט רגילה. עוד ציינה הרשות כי תוודא שמגיש הבקשה יקבל את כל המידע הנוגע לבקשתו מוקדם ככל שניתן.

הוסכם כי יש צורך לבצע בדיקה ביטחונית של בקשת הפטנט הארעית וכי בדיקה זו תסייע להגשת הפטנט מחוץ למדינה. צוין גם כי ככל הנראה יהיה צורך להוסיף בדיקה ביטחונית נוספת ולא להסתמך רק על זו שנעשתה בקשר לבקשה הארעית.

במסגרת הדיון הועלו סוגיות רבות נוספות שטרם התקבלה החלטה בגינן. כך למשל, מה השלכות המיסויות במידה וזכויות הממציא תועברנה במהלך השנה הראשונה להגשת בקשת הפטנט הארעית? מה ההשלכות בארץ ומחוץ לגבולות המדינה. הרשות ציינה כי בקרוב תפורסם טיוטת תקנות ולאחר אישורה יימשך הליך אישור היוזמה.

מדובר בצעד משמעותי ביותר עבור הציבור ואתגר משפטי וביטחוני המחייב התאמות ואין ספק כי כאשר תאושרנה התקנות, תהיה זו התקדמות חשובה במיוחד בתחום הפטנטים

אבטחת מידע

אבטחת המידע על המפה

הזדעזעו אמות הסיפים. ריגול תעשייתי ממוחשב מתוצרת כחול לבן, כאן בארצנו הקטנטונת!?. לא פעם אמרנו, כי זה רק עניין של

ענן סוברני

ענן ריבוני

ענן ריבוני או סוברני (Sovereign Cloud) זוכה לתשומת לב משמעותית בשנים האחרונות, בעיקר לאור הצורך הגובר של ממשלות וארגונים גדולים לשמור ולעבד נתוניהם הרגישים במיוחד בצורה המאובטחת ביותר ותחת אסדרה אחת.

מדריך התקשרות עם ספקי מיקור חוץ

מדריך התקשרות עם ספקי מיקור חוץ

במהלך השנים האחרונות חלה עלייה בולטת בשימוש בשרותי מיקור חוץ על ידי ארגונים שונים, הן במגזר הפרטי והן בציבורי. בנסיבות אלה, ספקי השירותים השונים באים במגע עם מידע שלא נאסף

עקרון המשלימות

עקרון המשלימות

מאמר העוסק בקשר בין ביטול עילת הסבירות, המצמצמת יכולת בית המשפט הישראלי לבקר את החלטות הממשלה לבין בית הדין בהאג, הידוע בכינוי עקרון המשלימות.

error: Alert: Content selection is disabled!!