חקירה אפידמיולוגית והגנת הפרטיות

לפני כשנה פרץ לחיינו נגיף הקורונה ומאז הוא מתפשט במהירות ובקנה מידה נרחב. במסגרת הפעולות הננקטות בארץ להאטת ההתפשטות וצמצום התחלואה נערכות חקירות אפידמיולוגיות על ידי מספר גופים המורשים לכך.

רוב החקירות מתבצעות על ידי נציגים של משרד הבריאות ופיקוד העורף מכוח פקודת בריאות העם. בנוסף, גם חברות פרטיות עורכות חקירות אפידמיולוגיות לעובדיהן אשר נעשות מתוקף סמכות תפקידן בתוך הארגון ולא מכוח הסמכות שנקבעה בדין.

מהות החקירות האפידמיולוגיות לאתר נדבקים, התחקות אחר צעדיהם ואיתור מי שבא עמם במגע. לאחר האיתור נמסרת הודעה הן לנשא הנגיף והן למי שהיו בסביבתו להיכנס לבידוד. החקירה מתבצעת על ידי תשאול טלפוני של החולה וגם באמצעות שימוש במידע שנאסף בכלים טכנולוגיים שונים.

לצד החשיבות הרבה באיסוף המידע לצרכי קידום בריאות האוכלוסייה, ניצב הסיכון לחשיפתו. הרשות להגנת הפרטיות ערה לסיכון ויחד עם הבעת תמיכתה בקיום החקירות האפידמיולוגיות מבקשת הרשות לחדד אצל הגורמים הרלוונטיים את הסיכונים בפגיעה בפרטיות הנדבקים.

לשם כך הרשות להגנת הפרטיות פרסמה מסמך המכיל דגשים והמלצות עיקריות להגנה על פרטיות הציבור במסגרת עריכת חקירות אפידמיולוגיות. הרשות מציינת כי באחריותו של כל גוף המקיים חקירות אפידמיולוגיות להיות בקיא בהוראות הדין המבטיחות את ההגנה על הפרטיות ואת אבטחת המידע ואלה הנקודות העיקריות:

• מידע אישי אשר נחשף במסגרת חקירה אפידמיולוגית יגיע רק למי שמורשה לכך מתוקף תפקידו. בכל מקרה לא יפורסם המידע ברבים.
• השימוש במידע האישי יעשה רק לצורך איתור והתמודדות עם שרשרת ההדבקה ולאחר מכן יימחק.
• יש להימנע מאיסוף מידע שאינו רלוונטי מלכתחילה.
• מידע שאינו רלוונטי ונאסף בכל זאת, יימחק מיד.
• אין לשתף נחקר אחד במידע אישי של נחקר אחר.
• יש לבקש את הסכמתו של נחקר לשימוש במידע הנאסף בטלפון החכם שלו.
• העברת מידע תיעשה רק על פי הנחיות משרד הבריאות והוראות הדין.
• במטרה לשמור על יושר ואובייקטיביות לא ייבדק אדם בחקירה אפידמיולוגית על ידי אדם המכיר אותו באופן אישי.
• אין אפשרות לשמור את המידע במכשירים פרטיים, אלא רק במערכות המידע של משרד הבריאות או של חברה פרטית שמנהלת את החקירה. כפי שצוין, לאחר השימוש במידע יש למחוק אותו.
• אין להשתמש במצלמות מעקב בחברות, אלא אם יודעו כל העובדים לפני כן.
• אין להשתמש במייל הפרטי או העסקי של אדם לצורך איסוף מידע אודותיו.

אין ספק כי המציאות מאתגרת והקונפליקט בין טובת הכלל לטובת הפרט ופרטיותו, מתעצם. הפתרון, כמו בחלק ניכר מן המקרים, תלוי חינוך ואכיפה. ככל שהמודעות והערכים יגברו בציבור וככל שהרשות להגנת הפרטיות תנקוט בהליכי אכיפה ראויים, כך יקטן הסיכון לפגיעה בפרטיותנו ויפה שעה אחת קודם.

שוק הנדל"ן בדובאי

מדריך להבנת שוק הנדל"ן בדובאי

שוק הנדל"ן של דובאי, אחד השווקים המגוונים והמעניינים בעולם מפתה משקיעים ורוכשים מרחבי העולם. ריבוי אפשרויות ההשקעה והשלכות דיני האמירויות מחייב הבנה בסיסית כיצד השוק פועל ומה הרגולטור דורש מן הגורמים השונים בעסקאות נדל"ן.

קראו עוד »
החזקת דולפינים בשבי והחוק

החזקת דולפינים בשבי והחוק

חוקיות החזקת דולפינים בשבי מושפעת משילוב של חוקים ותקנות לאומיים ובינלאומיים, המשתנים בין מדינות. המאמר דן בחוקים השונים ואסדרה בינלאומית החלה על החזקת דולפינים בשבי.

קראו עוד »
עידן הבינה

עידן הבינה

בחודשים האחרונים בינה מלאכותית (AI) על מופעיה השונים החלה להגיח ממעבדות הפיתוח והונגשה לציבור הרחב. לדידו של מחבר מאמר זה, מדובר בלא פחות מראשיתו של עידן חדש, שווה ערך לגילוי האש ולכן על הציבור להבין בדיוק במה מדובר, אחרת ההשלכות תהינה חמורות לא פחות משריפה.

קראו עוד »