הרשות להגנת הפרטיות בביקורת מכונים רפואיים

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה ממצאי ביקורת שנערכה בקרב מכונים רפואיים ומעבדות רפואיות בישראל המחזיקים מידע רפואי.

במסגרת פעילות הפיקוח, פנתה הרשות ל- 23 גופים המנהלים מכונים רפואיים בדרישה למילוי שאלונים בעניין מידע הרפואי המוחזק במאגריהם ופעילותן בכדי להגן עליו.

המכונים הרפואיים פועלים בהיקפים שונים, חלקם מספקים שירותים לקופות החולים ומנהלים כ-300 מכונים רפואיים ומעבדות רפואיות בפריסה ארצית.

מעיון בדוח עולים ליקויים שונים אשר אינם עולים בקנה אחד עם הוראות חוק הגנת הפרטיות ותקנות אבטחת מידע.

ניתן למצוא בדוח, בין היתר, את הליקויים בתחומים הבאים: איסוף ועיבוד מידע אישי של מטופלים באמצעות שירותי מיקור חוץ עמידה בחובות אבטחת מידע, קיומם של נהלי אבטחה, מבדקי חדירות וקיומה של תכנית עבודה שנתית, אי יידוע המטופלים בדבר זכויותיהם על פי חוק הגנת הפרטיות ועוד.

הרשות מציינת כי "מגזר המכונים הרפואיים והמעבדות הרפואיות נחשב למגזר בסיכון גבוה במיוחד לפגיעה אפשרית בזכות לפרטיות, הן בשל היקפי המידע והן בשל רמת הרגישות הגבוהה של המידע הבריאותי הנאסף ונשמר אודות ציבור המטופלים. המכונים והמעבדות שנבדקו במסגרת הליך הפיקוח שערכה הרשות מחזיקים במידע אישי רב ורגיש, הכולל, בין היתר, מידע רפואי הנוגע לבדיקות מסוגים שונים דוגמת בדיקות הדמיה כגון ממוגרפיה, אבחוני שמיעה וכן טיפולים שונים כגון פיזיותרפיה."

למידע נוסף צרו קשר עם עורך דין הגנת הפרטיות המתמחה בתחום.

עמדת הרשות לניירות ערך בעניין סייבר

עמדת הרשות לניירות ערך בעניין סייבר

מחלקת התאגידים ברשות ניירות ערך עדכנה את עמדתה המשפטית מס. 33-105 לגבי גילוי דעת בנושא סייבר, על מנת להעלות את המודעות בקרב תאגידים מדווחים לסיכוני סייבר ולהדגיש היבטים מסוימים של גילוי העשויים להידרש על פי דיני ניירות ערך.

חוק האח הגדול

חוק האח הגדול מאוזן לאוזן

נראה שפסיקתו של בית המשפט הגבוה לצדק כי עידן המידע מצדיק מתן הרשאה רחבה יותר למדינה לפגוע בפרטיותנו, נבלעה בין

מדריך התקשרות עם ספקי מיקור חוץ

מדריך התקשרות עם ספקי מיקור חוץ

במהלך השנים האחרונות חלה עלייה בולטת בשימוש בשרותי מיקור חוץ על ידי ארגונים שונים, הן במגזר הפרטי והן בציבורי. בנסיבות אלה, ספקי השירותים השונים באים במגע עם מידע שלא נאסף

עקרון המשלימות

עקרון המשלימות

מאמר העוסק בקשר בין ביטול עילת הסבירות, המצמצמת יכולת בית המשפט הישראלי לבקר את החלטות הממשלה לבין בית הדין בהאג, הידוע בכינוי עקרון המשלימות.

error: Alert: Content selection is disabled!!