הרשות להגנת הפרטיות בביקורת מכונים רפואיים

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה ממצאי ביקורת שנערכה בקרב מכונים רפואיים ומעבדות רפואיות בישראל המחזיקים מידע רפואי.

במסגרת פעילות הפיקוח, פנתה הרשות ל- 23 גופים המנהלים מכונים רפואיים בדרישה למילוי שאלונים בעניין מידע הרפואי המוחזק במאגריהם ופעילותן בכדי להגן עליו.

המכונים הרפואיים פועלים בהיקפים שונים, חלקם מספקים שירותים לקופות החולים ומנהלים כ-300 מכונים רפואיים ומעבדות רפואיות בפריסה ארצית.

מעיון בדוח עולים ליקויים שונים אשר אינם עולים בקנה אחד עם הוראות חוק הגנת הפרטיות ותקנות אבטחת מידע.

ניתן למצוא בדוח, בין היתר, את הליקויים בתחומים הבאים: איסוף ועיבוד מידע אישי של מטופלים באמצעות שירותי מיקור חוץ עמידה בחובות אבטחת מידע, קיומם של נהלי אבטחה, מבדקי חדירות וקיומה של תכנית עבודה שנתית, אי יידוע המטופלים בדבר זכויותיהם על פי חוק הגנת הפרטיות ועוד.

הרשות מציינת כי “מגזר המכונים הרפואיים והמעבדות הרפואיות נחשב למגזר בסיכון גבוה במיוחד לפגיעה אפשרית בזכות לפרטיות, הן בשל היקפי המידע והן בשל רמת הרגישות הגבוהה של המידע הבריאותי הנאסף ונשמר אודות ציבור המטופלים. המכונים והמעבדות שנבדקו במסגרת הליך הפיקוח שערכה הרשות מחזיקים במידע אישי רב ורגיש, הכולל, בין היתר, מידע רפואי הנוגע לבדיקות מסוגים שונים דוגמת בדיקות הדמיה כגון ממוגרפיה, אבחוני שמיעה וכן טיפולים שונים כגון פיזיותרפיה.”

למידע נוסף צרו קשר עם עורך דין הגנת הפרטיות המתמחה בתחום.

שימוש בשמו של אדם

שימוש בשמו של אדם

מאמר העוסק במתווה המשפטי המאפשר לאדם לעשות שימוש בשמו של אדם אחר באתר האינטרנט

שוק הנדל"ן בדובאי

מדריך להבנת שוק הנדל”ן בדובאי

שוק הנדל”ן של דובאי, אחד השווקים המגוונים והמעניינים בעולם מפתה משקיעים ורוכשים מרחבי העולם. ריבוי אפשרויות ההשקעה והשלכות דיני האמירויות

פרטיות תלמידים בלמידה מקוונת מרחוק

פרטיות תלמידים בלמידה מקוונת מרחוק

למידה מקוונת מרחוק חושפת תלמידים לסיכוני פרטיות משמעותיים, לרבות חשיפת מידע אישי ודליפות מידע. הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת הנחיות להגנה מוגברת על פרטיות התלמידים.