הגנת פרטיות תלמידים בלמידה מרחוק – אתגר הקורונה

נגיף הקורונה, אילץ את מערכת החינוך לעבור ללמידה מרחוק בסוגים שונים של פלטפורמות ויישומיים דיגיטליים. אך מה עושים עם כל המידע האישי והרגיש שנחשף בתהליך הזה? איך מצד אחד מאפשרים למידה מרחוק ומצד שני שומרים על הגנת הפרטיות של התלמידים ?

במסמך רשמי שהוציאה הרשות להגנת הפרטיות, עולה כי פרטיות התלמידים עשויה בין היתר להיפגע באחד מהאופנים הבאים:

  • איסוף מידע אישי על התלמידים כדוגמת הרגלי הגלישה, כתובת וכדומה.
  • שימוש במידע האישי שנאסף והעברתו לגורמים חיצוניים לשם שימושים שונים.
  • שימוש בצילום המשתתפים בלימוד ופרסומם ברבים לצרכים מסחריים או לחילופין ברשתות החברתיות לצורך פגיעה אישית והשפלת התלמיד/ה.
  • חשיפת המרחב הפרטי של התלמידים והפצתו.

בעיית הפגיעה בפרטיות בתלמידים מתחדדת בשל חוסר הידע והניסיון של הילדים בכל הנוגע להעברת וחשיפת מידע אישי ולכן, הם מהווים מטרה קלה ונוחה לכל אותם גורמים מסחריים המעוניינים לעשות שימוש במידע לצרכים שונים. במקרים רבים מעבירים התלמידים, מבלי לדעת, מידע חסוי ואישי לא רק על עצמם אלא גם על בני משפחותיהם, מה שעשוי לפגוע בהם ובמשפחתם בהווה ובעתיד.

אז איך ניתן לשמור בכל זאת על הפרטיות של התלמידים?

הרשות להגנת הפרטיות ציינה דגשים והמלצות שעל ההורים והתלמידים לאמץ כדי למזער את הפגיעה בפרטיות בלמידה מרחוק באמצעים דיגיטליים:

  • סיסמאות – יש להחליף במיידי את הסיסמא הראשונית ולבחור במקומה סיסמא חזקה, עם 8 תווים לפחות הכוללת אותיות בשפות שונות, גדולות וקטנות, מספרים ותווים מיוחדים. בנוסף, רצוי לחדש את הסיסמא לעתים קרובות ולוודא שלכל יישום דיגיטלי יש סיסמא אחרת ושונה.
  • מערכת אבטחה – המחשב הביתי או הנייח חייב לכלול תוכנת אבטחה עדכנית ובנוסף הרשת הביתית צריכה להיות תחת תוכנת חומת אש מעודכנת ומוצפנת עם סיסמא. באם הלימוד נעשה באמצעות הטלפון הנייד צריך שהוא יהיה מוגן עם סיסמא.
  • מצלמה – חשוב להדביק/לכסות עת המצלמה של המחשב או הטלפון כאשר הלימוד מרחוק אינו מצריך שימוש בה, וזאת כדי למנוע מגופים עבריינים לחדור למערכת ולהשתלט על המצלמה הפרטית. זכרו כי סעיף 3(א)(5א) לחוק למניעת הטרדה מינית התשנ”ח – 1998 קובע כי פרסום או העברת צילום ו/או סרטון אינטימי של אדם אחר, בלי הסכמתו, ברשתות החברתיות הינו עבירה פלילית.
  • פרטיים אישיים – בעת הרישום ליישומים הדיגיטליים צריך שלא לציין פרטים אישיים כדוגמת כתובת או מספר טלפון אלא את הפרטים המינימליים הדרושים להפעלת היישום. באפליקציית זום למשל, ישנה אפשרות לבטל את אופציית העברת המידע בתפריט ההגדרות. בנוסף אם מתחברים לזום דרך הפייסבוק עשוי לעבור מידע מתוך הפרופיל של הפייסבוק לזום ולכן כדי למנוע זאת יש להירשם דרך כתובת דואל בלבד.
  • גורמים חיצוניים – אין להשיב או לענות לפונים דרך הפלטפורמה שאינם שייכים להליך הלמידה, אם בכל זאת קיימת הפרעה מעין זו חשוב ליידע הורים/מורים. בנוסף , אין לפתוח /להוריד לינקים או קבצים שנשלחים אליכם מגורמים חיצוניים.

איך ההורים והמורים יכולים לסייע בשמירת הפרטיות והגנת המידע?

הדבר הראשון החשוב ביותר (!) הוא לבחור פלטפורמה שבה ישנה הגנה מקסימלית על המידע ורמת אבטחה מידע גבוהה כמו גם, בחירת היישום הדיגיטלי המאושר על ידי משרד החינוך ועומד בכללי האבטחה הנדרשים על פי דין ולכן מומלץ שלא לעשות שימוש בתוכנות חינמיות למיניהן.

הדבר השני, הוא להסביר לתלמידים את משמעות שמירת והגנת הפרטיות, איך ומה עליהם לעשות כדי להגן על המידע האישי והפרטיות ומה האמצעים שעומדים לרשותם כדי למנוע דליפת מידע חסוי לגורמים חיצוניים.

דבר שלישי, לייצר סביבת עבודה עם התלמידים מאובטחת ככל שניתן, בהגבלת המשתתפים בהתאם לרישום, חובת סיסמא, נעילת השיעור והתרעה על כניסת משתמש חדש.

יש לזכור כי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע ) התשע”ז – 2017 מחייבים כל גורם ציבורי או פרטי המחזיק במאגר מידע כפי הגדרתו בחוק זה, לעמוד בכללים שונים לשם אבטחת המידע שבמאגר זה ולכן על ההורים/מורים לוודא כי התלמידים עושים שימוש ביישומים דיגיטליים הפועלים בהתאם להוראות הדין וכל זאת כדי להגן על פרטיות התלמידים והמידע.

לסיכום, אתגר הלמידה מרחוק תוך הגנה על הפרטיות מצריך מצד כל הגורמים ערנות, הבנה, מעורבות ושמירה על הכללים וזאת כדי למזער את הפגיעה וחשיפת המידע האישי הרגיש של התלמידים.

חוק האח הגדול

חוק האח הגדול מאוזן לאוזן

נראה שפסיקתו של בית המשפט הגבוה לצדק כי עידן המידע מצדיק מתן הרשאה רחבה יותר למדינה לפגוע בפרטיותנו, נבלעה בין

פרטיות תלמידים בלמידה מקוונת מרחוק

פרטיות תלמידים בלמידה מקוונת מרחוק

למידה מקוונת מרחוק חושפת תלמידים לסיכוני פרטיות משמעותיים, לרבות חשיפת מידע אישי ודליפות מידע. הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת הנחיות להגנה מוגברת על פרטיות התלמידים.