הגנת הפרטיות בספורט

לאחרונה ניתן להבחין במגמה גוברת של משתמשים באפליקציות ובמכשירים לבישים כדי לעקוב אחר נתוני הבריאות והכושר שלהם. אמנם הכלים הללו יכולים להיות מאוד נוחים ובעלי יתרונות רבים, אך קיים גם סיכון שהם עלולים להפר את פרטיות המשתמשים.

הנתונים שנאספים על ידי אפליקציות ומכשירים אלו הם לרוב רגישים מאוד וקיימת אפשרות שניתן יהיה לגשת אליהם או לשתף אותם על ידי צדדים שלישיים ללא ידיעת המשתמשים או הסכמתם. לכן, חשוב להיות מודעים לסיכונים הפוטנציאליים לפרטיות לפני השימוש בכלים אלו, ולקרוא את המלצות הרשות להגנת הפרטיות כיצד למזער סיכונים אלו.

הרשות להגנת הפרטיות בחנה את מסמכי מדיניות הפרטיות של אפליקציות בריאות וכושר פופולריות וכן של מכשירים לבישים רלוונטיים למטרות ספורט ובריאות ופרסמה שורה של המלצות לשימוש בטוח ומאוזן תוך שמירה על פרטיות המשתמשים.

המסמכים נכתבו על מנת לספק סקירה מקיפה של הדרכים השונות בהן אנשים משתמשים במכשירי מעקב בריאות וכושר, וכן הדרישות החוקיות וההמלצות לשימוש בהם באופן הממזער את סיכוני הפרטיות.

המלצות להתנהלות הציבור בשימוש באפליקציות בריאות וכושר

המלצות להתנהלות הציבור בשימוש במכשירים לבישים למטרות ספורט ובריאות

פדופיליה

העולם נגד פדופילים מקוונים

בעקבות התפתחות האינטרנט וכניסתו לכל בית בישראל, בנוסף לעובדה כי ניתן לאחסן אתר אינטרנט בכל מדינה בעולם, נוצר מצב שבו

מעקב אחר עובדים מרחוק

מעקב אחר עובדים מרחוק

נייר עמדה מטעם הרשות להגנת הפרטיות אשר פורסם לאחרונה סוקר את נושא ניטור העבודה מרחוק, את הסיכונים העיקריים לפרטיות בניטור כזה וכן את הוראות הדין הרלוונטיות. על סמך כל האמור לעיל מציגה הרשות את עמדתה המשפטית והמקצועית בנושא ואת הנחיותיה והמלצותיה למעסיקים.

פרטיות תלמידים בלמידה מקוונת מרחוק

פרטיות תלמידים בלמידה מקוונת מרחוק

למידה מקוונת מרחוק חושפת תלמידים לסיכוני פרטיות משמעותיים, לרבות חשיפת מידע אישי ודליפות מידע. הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת הנחיות להגנה מוגברת על פרטיות התלמידים.