הגנת הפרטיות בספורט

לאחרונה ניתן להבחין במגמה גוברת של משתמשים באפליקציות ובמכשירים לבישים כדי לעקוב אחר נתוני הבריאות והכושר שלהם. אמנם הכלים הללו יכולים להיות מאוד נוחים ובעלי יתרונות רבים, אך קיים גם סיכון שהם עלולים להפר את פרטיות המשתמשים.

הנתונים שנאספים על ידי אפליקציות ומכשירים אלו הם לרוב רגישים מאוד וקיימת אפשרות שניתן יהיה לגשת אליהם או לשתף אותם על ידי צדדים שלישיים ללא ידיעת המשתמשים או הסכמתם. לכן, חשוב להיות מודעים לסיכונים הפוטנציאליים לפרטיות לפני השימוש בכלים אלו, ולקרוא את המלצות הרשות להגנת הפרטיות כיצד למזער סיכונים אלו.

הרשות להגנת הפרטיות בחנה את מסמכי מדיניות הפרטיות של אפליקציות בריאות וכושר פופולריות וכן של מכשירים לבישים רלוונטיים למטרות ספורט ובריאות ופרסמה שורה של המלצות לשימוש בטוח ומאוזן תוך שמירה על פרטיות המשתמשים.

המסמכים נכתבו על מנת לספק סקירה מקיפה של הדרכים השונות בהן אנשים משתמשים במכשירי מעקב בריאות וכושר, וכן הדרישות החוקיות וההמלצות לשימוש בהם באופן הממזער את סיכוני הפרטיות.

המלצות להתנהלות הציבור בשימוש באפליקציות בריאות וכושר

המלצות להתנהלות הציבור בשימוש במכשירים לבישים למטרות ספורט ובריאות

עמדת הרשות לניירות ערך בעניין סייבר

עמדת הרשות לניירות ערך בעניין סייבר

מחלקת התאגידים ברשות ניירות ערך עדכנה את עמדתה המשפטית מס. 33-105 לגבי גילוי דעת בנושא סייבר, על מנת להעלות את המודעות בקרב תאגידים מדווחים לסיכוני סייבר ולהדגיש היבטים מסוימים של גילוי העשויים להידרש על פי דיני ניירות ערך.

קראו עוד »