תקדים הכלבים נשארו להסגר בבית בעליהם

2007 01 02 תקדים הכלבים נשארו להסגר בבית בעליהם