שרותי בריאות כללית זכו בתואר אלוף האלופים

2011 12 15 שרותי בריאות כללית זכו בתואר אלוף האלופים