שמירת ראיות בטרם אירוע אבטחה תעלה פחות מהנזק שבאירוע

2014 09 23 עו ד אביב אילון שמירת ראיות בטרם אירוע אבטחה תעלה פחות מהנזק שבאירוע