פברק תמונת גיסו כהומו – וישלם 30,000 שקלים

2009 01 04 פברק תמונת גיסו כהומו וישלם 30,000 שקלים