התפתחות הרגולציה בהקשר של שימוש בטכנולוגיות חדשות

2020 01 05 התפתחות הרגולציה בהקשר של שימוש בטכנולוגיות חדשות