בפעם השנייה כתובות דואר אלקטרוני פרטיות של בכירי המשק נחשפו על ידי אל על

2007 04 16 בפעם השנייה כתובות דואר אלקטרוני פרטיות של בכירי המשק נחשפו על ידי אל על