אנטולי גוגל
תביעה ייצוגית נגישות

קיבלתם מכתב התראה או תביעה ייצוגית בענייני נגישות ? 

אל תלחצו! 

בחלק ניכר מן המקרים ניתן לפתור את העניין בקלות, במהירות ובחסכון משמעותי בעלויות

במהלך השנים 2021-2023, מר אנטולי גוגל באמצעות עורך דין גיא אלון, הגישו 15 תביעות יצוגיות זהות, מכח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ”ח-1998. רוב התביעות הוגשו לבית משפט השלום בעכו ומספר קטן מהם הונח על שולחן בית המשפט בטבריה ובחיפה.

בבקשות האישור בתיקים השונים, אנטולי טען כי הנתבעים עוולו כלפיו וכלפי הקבוצה באחת או שתי עוולות. 

  • העדר פרסום הסדרי נגישות באתר האינטרנט של הנתבעים
  • הימנעות הנתבעים ממינוי רכז נגישות

ת”צ 3863-06-23 גוגל נ’ גרה קליניק בע”מ

ת”צ 9405-09-21 גוגל נ’ קלאסיק הוטל מנג’מנט בע”מ ואח’

ת”צ 60092-06-23 גוגל נ’ ליאם הנדסה בע”מ ואח’

ת”צ 70091-12-21 גוגל נ’ כ.מ. אורות שירותי תדלוק בע”מ ואח’

ת”צ 49547-05-23 גוגל נ’ אליעזר

ת”צ 14087-05-23 גוגל נ’ בוני בנין פיתוח והשקעות (ז.ח.) בע”מ

ת”צ 67330-07-23 גוגל נ’ ביוטי בית ואח’

ת”צ 28350-07-23 גוגל נ’ צאלים קבלנות בנין בע”מ ואח’

ת”צ 29302-06-23 גוגל נ’ זבולון – עדירן בע”מ ואח’

ת”צ 14897-05-23 גוגל נ’ מ.ש.י אלפא יזמות ובנייה בע”מ

ת”צ 10928-09-21 גוגל נ’ א.ד. סנטרל ניהול ואחזקות באילת בע”מ ואח’

ת”צ 70081-12-21 גוגל נ’ משקאות חינאוי ג’ורג’ חנויות (2004) בע”מ ואח’

ת”צ 7698-12-22 גוגל נ’ ספיד בראשית 2010 בע”מ

ת”צ 70085-12-21 גוגל נ’ רשת קפה נמרוד (2014) בע”מ ואח’

ת”צ 60454-06-23 גוגל נ’ נופ – הנדסה ג.ג. בע”מ ואח’

במסגרת בקשותיו לאישור התובענות הייצוגיות, עתר אנטולי גוגל לצו עשה אשר יורה לנתבעים לנקוט בצעדים מידיים לפרסום באתר האינטרנט שלהם ו/או במקום מתן השירות שבבעלותם / אחזקתם / בהפעלתם, לפרסם את הסדרי הנגישות בשירות, ככל שלא בוצעו הסדרי נגישות תפורסם עובדה זו, לנקוט בצעדים מידיים לצורך מינוי רכז נגישות ופרסום פרטיו באופן ברור באתר האינטרנט ו/או של מקום מתן השירות. כמו כן, אנטולי גוגל עתר לפיצוי כספי לחברי הקבוצה בגין נזקים ממוניים ושאינם ממוניים, אשר נקבע על דרך האומדנא, על סך של 2,000,000 ₪.  

ביום 08.08.2023, ניתן פסק דין באחת מתביעותיו של אנטולי גוגל, בת”צ 7698-12-22 (שלום חיפה) גוגל נ’ ספיד בראשית 2010 בע”מ. בית המשפט הביע את מורת רוחו מאופן הגשת התביעה והתנהלותם של אנטולי גוגל ובא כוחו עו”ד גיא אלון בניהולה והפחית ביותר מ-50% את הגמול המבוקש בבקשת ההסתלקות, בזו הלשון:

לא התרשמתי שהיה צורך בנקיטת ההליך הייצוגי דווקא – על כל משמעויותיו, לשם קבלת התוצאה המפורטת בבקשת ההסתלקות המוסכמת. נראה, כי ניתן היה להשיג תוצאה זו באם היתה נשלחת פניה מוקדמת. אומנם לא נקבעה בחוק חובה להגשת פנייה מוקדמת טרם הגשת תובענה ייצוגית, ואולם בנסיבות המקרה דידן, סבורה אני כי אי משלוח הודעה מוקדמת מכרסם בתום ליבו של המבקש בנוקטו בהליך ייצוגי זה […] כמו כן, נראה כי המבקש יכול היה למצוא את תרופתו שלו באם היה נוקט בהליך של תובענה בסדר דין מהיר ואפנה לאמור בסעיף 152 לבקשת האישור.

להלן יפורטו שיקולים נוספים עליהם נתתי את הדעת בנסיבותיו הקונקרטיות של תיק זה, בבואי לפסוק את הגמול למבקש ואת שכר הטרחה לבא כוחו:

  • קיים פער משמעותי בין הסך של 2,000,000 ₪ שנטען בבקשת האישור, ולתוצאה שבבקשת ההסתלקות.                                
  • ההליך ננקט כנגד המשיבה “ספיד בראשית “2010 אשר מענה ברחוב האיצטדיון בחיפה. על פניו מדובר בחנות אחת ולא במספר סניפים ואחרת לא צויין.  בתוך כך, בסעיף 26 לבקשת האישור צויין כי המשיבה היא חנות ותיקה משנת ,1981 אך לא נמסרו בבקשת האישור ואף לא בבקשת הסתלקות נתונים אודות היקף פעילותה של המשיבה.  משכך לא ניתן לבסס תשתית, ולו הנטענות ובהתאמה, לתועלת שצמחה לציבור כתוצאה מהליך.
  • בנוסף, לא התרשמתי כי המבקש ובא כוחו טרחו באופן יוצא דופן בעת הכנת בקשת האישור; נראה כי הסכום אשר ננקב בבקשת האישור צויין כלאחר יד, ללא כל הסבר ומבלי שפורטו נתונים רלוונטיים, ולו אף מינימאליים וראשוניים,  באשר לנזק הממשי שנגרם, לטענת המבקש, לחברי הקבוצה. לא נטען וממילא אף לא הוכח, כי המבקש נשא בהוצאות חריגות בהתייחס לבקשת האישור ונותר ספק באשר לנחיצות ההליך תוך בחינת האינטרס הציבורי והתועלת שצמחה לציבור.

סוף דבר:

הבקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד המשיבה נמחקת.

תביעתו האישית של המבקש כנגד המשיבה נדחית. בנסיבות העניין, אני קובעת גמול מיוחד למבקש בסך של 700 ש”ח ושכ”ט לב”כ בסכום של 7,000 ש”ח כולל מע”מ. סכומים אלה ישולמו בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הם הפרשי ריבית והצמדה ממועד פסק הדין, עד לתשלום בפועל.”

אנו כאן עבורכם
צרו קשר